Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Pētnieks

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Psiholoģijas laboratorija, Rīgas Stradiņa universitāte

2017 - pašlaik

Asistents

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra, Rīgas Stradiņa universitāte

2016 - 2017

Lietvedis

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra, Rīgas Stradiņa universitāte

Izglītība

2005 - 2010

Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu filoloģijā

Latvijas Universitāte

2011 - 2015

Profesionālais sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā

Rīgas Stradiņa universitāte

2015 - 2017

Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā

Rīgas Stradiņa universitāte

2018 - pašlaik

Doktora grāds psiholoģijā

Rīgas Stradiņa universitāte

Sasniegumi

Pētniecības darbības virzieni

 

  • viltus atmiņas un asociatīvās ilūzijas veidošanās
  • kognitīvās rezerves
  • dzīvesveids un veselīga novecošanās
  • psihosociālā rehabilitācija
  • sociālā neirozinātne

 

Vadītie studiju kursi

 

Sociālā neirozinātne

Neiropsiholoģija

Veselības uzvedība

Veselības un slimības psihosociālie aspekti un psihosociālā rehabilitācija

Pašefektivitāte un pašregulācija

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

kursa darbi: 3

kvalifikācijas darbi: 1

konsultēti:

maģistra darbi: 2

 

 

 

Projekti

 

Pētnieks: RSU projekts Ilgtermiņa fiziskās aktivitātes ietekme uz kognitīvās disfunkcijas un depresijas radīto slogu senioriem (ELPA-COG)

 

Pētnieka p.i.; projekts Valsts pētījuma programma Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE) apakšprojektā Nr.5.8.2 apakšprojekts "Ilgtermiņa regulāras aerobas slodzes ietekme uz kognitīvajiem procesiem – ENABLE-LV"

 

Pētnieka p.i., Nordplus projekts NPAD-2017-10077 “Age is not an obstacle”

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2018 - pašlaik Latvijas Psihologu biedrība, padomes locekle

2016 - pašlaik International Council for Physical Activity and Fitness Research

2015 - pašlaik Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija

2017 - 2018 European Health Psychology Society

2015 - 2017 RSU Profesionālās maģistra studiju programmas “Veselības psiholoģija” Studiju kvalitātes padome

2015 - 2016 European Group for Research into Elderly

 

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2015 - Labākais jaunais pētnieks starptautiskajā simpozijā "The 3-dimensional effect of physical activity in old age - physical, mental & emotional"

2015 - 1. vieta RSU Starptautiskajā Studentu konferencē Komunikācijas sekcijā

 

 

Publikācijas

 

Tēzes​​

 

Šneidere, K., Koķe, T., & Mārtinsone, K. (2019). Reflection on research integration in study process: case of psychology branch in Rīga Stradiņš University. Conference Knowledge for Use in Practice: Abstract Book, pp. 541.

 

Ulmane, Z., Šneidere, K., Harlamova, J., Arnis, V., & Stepens, A. (2018). The relationship between personality traits in seniors with different aerobic physical activity experience. Abstracts of the 60th International Scientific Conference of Daugavpils University, 142 – 143.

 

Šneidere, K., Alruwais, N., Dowell, N., Harlamova, J.. Kupčs, K., Ulmane, Z. … Stepens, A. (1.04.2019). Physical activity predicts brain integrity in frontal and temporal white matter in healthy seniors, but not cognitive functioning. Poster presented at RSU Conference Knowledge for Use in Practice: Abstract Book., pp. 288.

 

Bundzena-Ervika, A., Perepjolkina, V., Šneidere, K., Ulmane, Z., Harlamova, J., & Stepens, A. (2018). Relationship between Cognitive Processes, Physical Activity and Cognitive Reserve in Seniors. 7th International Interdisciplinary scientific conference. Society. Health. Welfare. Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives. Abstracts, pp 35. Iegūts no http://society-health-welfare.rsu.lv/pdf/abstracts.pdf

 

Ulmane, Z., Šneidere, K., Bundzena-Ervika, A. un Stepens, A. (2018). Kumulatīvā aerobā slodze dzīves garumā: aptaujas izstrādes pirmais posms. Rīgas Stradiņa universitāte. 2018. gada zinātniskā konference (Rīgā, 2018. gada 22.–23. martā). Tēzes., 209. lpp. Iegūts no https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Zin%C4%81tnes%20departaments/zinatniskas_konferences/2018/kumulativa_aeroba_slodze_dzives_garuma.pdf

 

Ulmane, Z., Šneidere, K., Harlamova, J., Arnis, V., & Stepens A. (2018). Relationship between personality traits and cognitive performance in healthy seniors. 7th International Interdisciplinary scientific conference. Society. Health. Welfare. Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives. Abstracts, pp 150. Iegūts no http://society-health-welfare.rsu.lv/pdf/abstracts.pdf

 

Šneidere, K., Harlamova, J., Ulmane, Z., & Stepens, A. (2018). First stage of adaptation of Cognitive Reserve Index questionnaire. 7th International Interdisciplinary scientific conference. Society. Health. Welfare. Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives. Abstracts, pp 137. Iegūts no http://society-health-welfare.rsu.lv/pdf/abstracts.pdf

 

Bundzena – Ervika, A., & Šneidere, K. (2018). Relationship between depression symptoms and involvement in physical activities in seniors without mental or behavioural disorders. Rīga Stradiņš University International Student Conference “Health and Social Sciences” (Rīga, 16–17 March 2018): Abstract Book – Health Sciences., 261. Iegūts no https://drive.google.com/file/d/1PR4Rqm_se_YRxG6tIGnIulm-31…

 

Šneidere, K., Harlamova, J., Arnis, V., Ulmane, Z., Mintāle, I., Kupčs, K., & Stepens, A. (2017). Impact of regular aerobic activities on cognitive processes in seniors. 31st Conference of the EHPS. Innovative Ideas in Health Psychology. Conference Abstracts. Iegūts no http://ehps2017.org/wp-content/uploads/EHPS-2017-Abstracts-Booklet.pdf

 

Šneidere, K., Harlamova, J., Arnis, V., & Stepens, A. (2017). Impact of long-term regular aerobic physical activities un executive functions in seniors. Rīga Stradiņš University International Student Conference “Health and Social Sciences”: Abstract Book – Health Sciences, 198. Iegūts no http://www.rsu.lv/eng/images/isc2017_health_abstracts.pdf

 

Ulmane, Z., Harlamova, J., Arnis, V., Sneidere, K., Mintale, I., Kupcs, K., & Stepens, A. (2017). The relationship between aerobic load ad personality traits in seniors with different physical activity experience. 31st Conference of the EHPS. Innovative Ideas in Health Psychology. Conference Abstracts. Iegūts no http://ehps2017.org/wp-content/uploads/EHPS-2017-Abstracts-Booklet.pdf

 

 

 

Harlamova, J., Čukurs, E. un Šneidere, K. (2016). Kognitīvo rezervju indeksa aptaujas latviešu valodas versijas aprobācija. 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā), 27.lpp.

 

 

Šneidere, K., Harlamova, J., Arnis, V., Ulmane, Z., Mintale, I., Kupcs, K., & Stepens, A. (2016). Impact of different physical activities on executive functioning. 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts, pp 110.

 

 

Šneidere, K., Harlamova, J., Arnis, V., Kupčs, K., Mārtinsone, K., & Stepens, A. (2016). Impact of long-term aerobic physical activities on cognitive functioning : evaluation of the pilot study. 28th Symposium of the International Council for Physical Activity and Fitness Research "Physical activity and fitness: challenges and new perspectives" (Kaunas, Lithuania, Aug.24-27, 2016) : Book of Abstracts, pp 23.

 

 

Raksti

 

Ulmane, Z., Šneidere, K., Harlamova, J., Arnis, V., & Stepens, A. (in press). The relationship between personality traits in seniors with different aerobic physical activity experience. 60th International Scientific Conference of Daugavpils University. Conference Proceedings.

 

Šneidere, K., Alruwais, N., Dowell, N., Arnis, V., Harlamova, J., Kupčs, K., … Stepens, A. (2019). Differences in long and short-term memory performance and brain matter integrity in seniors with different physical activity experience. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 73(2), 158 - 163

 

Ulmane, Z., Šneidere, K., & Stepens, A. (2019). Development of life-long physical activity questionnaire: possibilities in retrospective assessment. Proceedings of the International Scientific Conference Society. Integration. Education. Vol.7., 153 – 162.

 

Šneidere, K., Montemurro, S., Mondini, S., Harlamova, J., Ulmane, Z., & Stepens, A. (2018). Cognitive reserve and cognitive performance in healthy Latvian seniors. International Scientific Conference "Society. Integration. Education - SIE2018", Conference Proceedings.

 

Šneidere, K., Harlamova, J., Arnis, V., Mintāle, I., Kupčs, K., & Stepens, A. (2018). Impact of different physical activities on executive function. Conference proceedings “Society. Health. Welfare.” Rīga: RSU.

 

Šneidere, K., Harlamova, J., Ulmane, Z., Arnis, V., Vanaga, A., & Stepens, A. (2017). Relationship between involvement in long-term regular physical activity and memory: preliminary results. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(107), 23 – 27.

 

 

Grāmatu nodaļas un bukleti

 

Šneidere, K. un Vīķe, J. (2018). Pētījumu rezultātu izplatīšana. No K. Mārtinsone un A. Pipere (red.), Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (169. - 202.lpp.). Rīga: RSU izdevniecība.

 

Spila, D., Šneidere, K. un Znotiņa, I. (2018). Informācijas saglabāšanas veidi. No K. Mārtinsone un A. Pipere, (red.), Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana, 215-217. Rīga: RSU izdevniecība.

 

Šneidere, K. un Znotiņa, I. (2018). Informācijas dokumentēšana un automātiskās citēšanas programmas. No K. Mārtinsone un A. Pipere, (red.), Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana, 221-225. Rīga: RSU izdevniecība.

 

Mārtinsone, K. un Šneidere, K. (2018). Pētnieciskie darbi studiju procesā, to veidi un izstrādes process. No K. Mārtinsone un A. Pipere (red.), Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana, 30-33. Rīga: RSU izdevniecība.

 

Šneidere, K. (iesniegts publicēšanai). Veselības psiholoģijas pieejas kardiovaskulāro slimību gadījumā. No K. Mārtinsone un V. Sudraba (red.), Veselības psiholoģija: teorija un prakse. Starpdisciplināra pieeja. Rīga: RSU izdevniecība.

 

Šneidere, K. (iesniegts publicēšanai). Veselības psiholoģijas pieejas muguras smadzeņu bojājumu gadījumā. No K. Mārtinsone un V. Sudraba (red.), Veselības psiholoģija: teorija un prakse. Starpdisciplināra pieeja. Rīga: RSU izdevniecība.

 

Šneidere, K. (iesniegts publicēšanai). Veselības psiholoģijas pieejas neirorehabilitācijā. No K. Mārtinsone un V. Sudraba (red.), Veselības psiholoģija: teorija un prakse. Starpdisciplināra pieeja. Rīga: RSU izdevniecība.

 

Šneidere, K. (2017). Rīgas Stradiņa universitātes psiholoģijas virziena studentu dzīve. No K. Mārtinsone (sast.). Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē. RSU izdevniecība: Rīga.

 

Lejiņa, L. un Šneidere, K. (2017). Metodiskie norādījumi kursa un bakalaura darbu izstrādei. RSU izdevniecība: Rīga.

 

Perepjolkina, V., Mārtinsone, K. un Šneidere, K. (2017). Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei, otrais, atjaunotais izdevums. RSU izdevniecība: Rīga.

 

Grāmatas

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (otrais, papildinātais izdevums)

Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Inta Rozenvalde, Uldis Berķis, Maija Dambrova, Inese Gobiņa, Ivans Jānis Mihailovs, Signe Riekstiņa-Pāla, Daiga Spila, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Inga Znotiņa
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana

Daiga Spila, Kristīne Mārtinsone, Ivans Jānis Mihailovs, Anita Pipere, Uldis Berķis, Inese Gobiņa, Inga Znotiņa, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Maija Dambrova, Signe Riekstiņa
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē

Mārtinsone, K., Mihailova, S., Koļesņikova, J., Mihailovs, I. J., Ļevina, J., Freimane, G., Šneidere, K.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017

Metodiskie norādījumi kursa un bakalaura darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas studiju programmā

Linda Lejiņa, Kristīne Šneidere, red.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017

Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas programmām

Kristīne Mārtinsone, red., Viktorija Perepjolkina, red., Kristīne Šneidere, red.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017

Kontakti

Kolēģi

Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētnieka p. i.
Uģis Ciematnieks
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Kristaps Circenis
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs