Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU RSU psiholoģijas, mākslu terapijas un supervīzijas studiju programmās

Kristīne Mārtinsone, red., Kristīne Šneidere, red.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2020

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (otrais, papildinātais izdevums)

Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Inta Rozenvalde, Uldis Berķis, Maija Dambrova, Inese Gobiņa, Ivans Jānis Mihailovs, Signe Riekstiņa-Pāla, Daiga Spila, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Inga Znotiņa
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana

Daiga Spila, Kristīne Mārtinsone, Ivans Jānis Mihailovs, Anita Pipere, Uldis Berķis, Inese Gobiņa, Inga Znotiņa, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Maija Dambrova, Signe Riekstiņa
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē

Mārtinsone, K., Mihailova, S., Koļesņikova, J., Mihailovs, I. J., Ļevina, J., Freimane, G., Šneidere, K.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Asistents

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra, Rīgas Stradiņa universitāte

2018 - pašlaik

Pētnieks

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Psiholoģijas laboratorija, Rīgas Stradiņa universitāte

2018 - pašlaik

Pētnieks

Militārās medicīnas pētījumu un studiju centrs

2016 - 2017

Lietvedis

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra, Rīgas Stradiņa universitāte

Izglītība

2005 - 2010

Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu filoloģijā

Latvijas Universitāte

2011 - 2015

Profesionālais sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā

Rīgas Stradiņa universitāte

2015 - 2017

Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā

Rīgas Stradiņa universitāte

2018 - pašlaik

Doktora grāds psiholoģijā

Rīgas Stradiņa universitāte

Sasniegumi

Pētniecības darbības virzieni

  • viltus atmiņas un asociatīvās ilūzijas veidošanās
  • kognitīvās rezerves
  • dzīvesveids un veselīga novecošanās
  • psihosociālā rehabilitācija
  • sociālā neirozinātne

Vadītie studiju kursi

Sociālā neirozinātne

Neiropsiholoģija

Veselības uzvedība

Veselības un slimības psihosociālie aspekti un psihosociālā rehabilitācija

Pašefektivitāte un pašregulācija

Pētījuma datu apstrāde un analīze

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

bakalaura darbi: 1

kursa darbi: 3

kvalifikācijas darbi: 2

konsultēti:

maģistra darbi: 3

Projekti

2019 - 2020 Pētnieks: RSU projekts Ilgtermiņa fiziskās aktivitātes ietekme uz kognitīvās disfunkcijas un depresijas radīto slogu senioriem (ELPA-COG)

2017 - 2019 Pētnieka p.i., Nordplus projekts NPAD-2017-10077 “Age is not an obstacle”

2015 - 2018 Pētnieka p.i.; projekts Valsts pētījuma programma Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE) apakšprojektā Nr.5.8.2 apakšprojekts "Ilgtermiņa regulāras aerobas slodzes ietekme uz kognitīvajiem procesiem – ENABLE-LV"

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

2020 - pašlaik International Federation of Aging, RSU pārstāve

2018 - pašlaik Latvijas Psihologu biedrība, padomes locekle

2016 - pašlaik International Council for Physical Activity and Fitness Research

2015 - pašlaik Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija

2017 - 2018 European Health Psychology Society

2015 - 2017 RSU Profesionālās maģistra studiju programmas “Veselības psiholoģija” Studiju kvalitātes padome

2015 - 2016 European Group for Research into Elderly

Apbalvojumi un atzinības

2015 - Labākais jaunais pētnieks starptautiskajā simpozijā "The 3-dimensional effect of physical activity in old age - physical, mental & emotional"

2015 - 1. vieta RSU Starptautiskajā Studentu konferencē Komunikācijas sekcijā

Publikācijas

Raksti​​

Šneidere, K., Ozoliņa, Z., & Stepens, A. (in press). Work-related cognitive reserve predicts depression and cognitive functioning in non-demented older adult sample. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference.

Ulmane, Z., Upesleja, G., Šneidere, K., & Stepens, A. (in press). Changes in the daily activities of the latvian population over the last 30 years. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference.

Šneidere, K., Alruwais, N., Dowell, N. G., Arnis, V., Harlamova, J., Kupčs, K., ... & Rusted, J. (2019, May). Differences in long-and short-term memory performance and brain matter integrity in seniors with different physical activity experience. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 73(2), 158-163. DOI: 10.2478/prolas-2019-0025

Ulmane, Z., Šneidere, K., & Stepens, A. (2019). Development of physical activity questionnaire: first stage. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume VII, May 24th -25th, 153–162. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol7.3701

Šneidere, K., Montemurro, S., Mondini, S., Harlamova, J., Ulmane, Z., & Stepens, A. (2018). Cognitive reserve and cognitive performance in healthy Latvian seniors. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference May 25th–26th, 2018, 261 – 270.

Šneidere, K., Harlamova, J., Arnis, V., Mintāle, I., Kupčs, K., & Stepens, A. (2018). Impact of different physical activities on executive function. Conference proceedings “Society. Health. Welfare.” doi: 10.1051/shsconf/20184003003

Šneidere, K., Harlamova, J., Ulmane, Z., Arnis, V., Vanaga, A., & Stepens, A. (2017). Relationship between involvement in long-term regular physical activity and memory: preliminary results. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 4(107), 23 – 27.

Tēzes​​

Šneidere, K., Ulmane, Z., & Stepens, A. (03.10.2019). Investigating the relationship between long-term physical activity and visual attention in healthy older adults. Physical activity against early aging and noncommunicable diseases, pp 30.

Ulmane, Z., Upesleja, G., Šneidere, K., & Stepens, A. (2019). Improving the self-reported assessment of life-span physical activities: a case of Latvia. Physical activity against early aging and noncommunicable diseases, pp 31.

Šneidere, K., Koķe, T., & Mārtinsone, K. (2019). Reflection on research integration in study process: case of psychology branch in Rīga Stradiņš University. Conference Knowledge for Use in Practice: Abstract Book, pp. 541.

Šneidere, K., Alruwais, N., Dowell, N., Harlamova, J.. Kupčs, K., Ulmane, Z. … Stepens, A. (2019). Physical activity predicts brain integrity in frontal and temporal white matter in healthy seniors, but not cognitive functioning. Poster presented at RSU Conference Knowledge for Use in Practice: Abstract Book., pp. 288.

Bundzena-Ervika, A., Perepjolkina, V., Šneidere, K., Ulmane, Z., Harlamova, J., & Stepens, A. (2018). Relationship between Cognitive Processes, Physical Activity and Cognitive Reserve in Seniors. 7th International Interdisciplinary scientific conference. Society. Health. Welfare. Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives. Abstracts, pp 35.

Ulmane, Z., Šneidere, K., Harlamova, J., Arnis, V., & Stepens A. (2018). Relationship between personality traits and cognitive performance in healthy seniors. 7th International Interdisciplinary scientific conference. Society. Health. Welfare. Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives. Abstracts, pp 150.

Šneidere, K., Harlamova, J., Ulmane, Z., & Stepens, A. (2018). First stage of adaptation of Cognitive Reserve Index questionnaire. 7th International Interdisciplinary scientific conference. Society. Health. Welfare. Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives. Abstracts, pp 137.

Šneidere, K., Mārtinsone, K., & Levina, J. (2018). Rīgas Stradiņa universitātes psiholoģijas virzienā studējošo aizstāvēto noslēguma darbu analīze par laikposmu no 2007. līdz 2017. gadam. Rīgas Stradiņa universitāte. 2018. gada zinātniskā konference (Rīgā, 2018. gada 22.–23. martā). Tēzes., 274. lpp.

Ulmane, Z., Šneidere, K., Bundzena-Ervika, A., & Stepens, A. (2018). Kumulatīvā aerobā slodze dzīves garumā: aptaujas izstrādes pirmais posms. Rīgas Stradiņa universitāte. 2018. gada zinātniskā konference (Rīgā, 2018. gada 22.– 23. martā). Tēzes., 209. lpp.

Ulmane, Z., Šneidere, K., Harlamova, J., Arnis, V., & Stepens, A. (2018). The relationship between personality traits in seniors with different aerobic physical activity experience. Abstracts of the 60th International Scientific Conference of Daugavpils University, pp. 142 – 143.

Šneidere, K., Harlamova, J., Arnis, V., Ulmane, Z., Mintāle, I., Kupčs, K., & Stepens, A. (2017). Impact of regular aerobic activities on cognitive processes in seniors. 31st Conference of the EHPS. Innovative Ideas in Health Psychology. Conference Abstracts. Retrieved from http://ehps2017.org/wp-content/uploads/EHPS-2017-Abstracts-…

Ulmane, Z., Harlamova, J., Arnis, V., Sneidere, K., Mintale, I., Kupcs, K., & Stepens, A. (2017). The relationship between aerobic load and personality traits in seniors with different physicalactivity experience. 31st Conference of the EHPS. Innovative Ideas in Health Psychology. Conference Abstracts. Retrieved from http://ehps2017.org/wp-content/uploads/EHPS-2017-Abstracts-…

Šneidere, K., Harlamova, J., Arnis, V., Ulmane, Z., Mintāle, I., Kupčs, K., & Stepens, A. (2016). Impact of different aerobic activities on executive functioning. 6th International Interdisciplinary Scientific Conference “Society. Health. Welfare” Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions (Rīga, 23–25 November 2016): Abstracts, pp. 110.

Šneidere, K., Ulmane, Z., Harlamova, J., Arnis, V., Mintāle, I., Kupčs, K., Mārtinsone, K., & Stepens, A. (2016). Impact of long-term aerobic physical activities on cognitive functioning: evaluation of the pilot study. Symposium of the International Council of Physical Activity and Fitness Research (ICPAFR) "Physical Activity and Fitness: Challenges and New Perspectives". Book of Abstracts, pp. 23. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/0B-q8xKm8AR2_UnY 5U0dPeE9 UNEE/view

Harlamova, J., Čukurs, E. un Šneidere, K. (2016). Kognitīvo rezervju indeksa aptaujas latviešu valodas versijas aprobācija. 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā), 27.lpp.

Šneidere, K., Harlamova, J., Perepjolkina, V., Arnis, V., Mārtinsone, K., & Stepens, A. (2015). Establishing the net attainable benefits of long-term exercise - Latvian version (ENABLE-LV). The International Scientific Symposium 3-Dimensional Effect of Physical Activity in Old Age – Physical, Mental & Emotional. Book of Abstracts, pp 35. Retreived from http://www.lsu.lt/sites/default/files/dokuumentai/simpozium…

Šneidere, K. & Mārtinsone, K. (2015). „Adaptation of Deese/Roediger-McDermott paradigm”. In Riga Stradiņš University International Student Conference „Health and Social Sciences” 2015: Abstracts of Social Sciences, pp.37.

Grāmatas un brošūras​​

Šneidere, K., Pipere, A., Mārtinsone, K., Spila, D., un Kamerāde, D. (redakcijā). Pētījuma posmi un rezultātu izplatīšana. No K. Mārtinsone un A. Pipere (red.), Zinātniskās darbības metodoloģija: Starpdisciplināra perspektīva.

Šneidere, K., Lejiņa, L. un Ļubenko, J. (red.). (2020). Metodiskie norādījumi kursa darba un bakalaura darba izstrādei. RSU izdevniecība.

Šneidere, K. (2019). Veselības psiholoģijas pieejas kardiovaskulāro slimību gadījumā. No K. Mārtinsone un V. Sudraba (red.), Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva (269.-273.lpp.). RSU izdevniecība.

Šneidere, K. (2019). Veselības psiholoģijas pieejas muguras smadzeņu bojājumu gadījumā. No K. Mārtinsone un V. Sudraba (red.), Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva (273.-279.lpp). RSU izdevniecība.

Šneidere, K. (2019). Veselības psiholoģijas pieejas neirorehabilitācijā. No K. Mārtinsone un V. Sudraba (red.), Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva (280.-291.lpp). RSU izdevniecība.

Šneidere, K. un Vīķe, J. (2019). Pētījumu rezultātu izplatīšana. No K. Mārtinsone un A. Pipere (red.), Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (169. - 202.lpp.). RSU izdevniecība.

Spila, D., Šneidere, K. un Znotiņa, I. (2019). Informācijas saglabāšanas veidi. No K. Mārtinsone un A. Pipere, (red.), Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana, 215-217. RSU izdevniecība.

Šneidere, K. un Znotiņa, I. (2019). Informācijas dokumentēšana un automātiskās citēšanas programmas. No K. Mārtinsone un A. Pipere, (red.), Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana, 221-225. RSU izdevniecība.

Mārtinsone, K. un Šneidere, K. (2019). Pētnieciskie darbi studiju procesā, to veidi un izstrādes process. No K. Mārtinsone un A. Pipere (red.), Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana, 30-33. RSU izdevniecība.

Šneidere, K. (2017). Rīgas Stradiņa universitātes psiholoģijas studentu dzīve. No Mārtinsone, K. (sast.), Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē. Rīgas Stradiņa universitāte, 67,-72. lpp.

Lejiņa, L. un Šneidere, K. (2017). Metodiskie norādījumi kursa un bakalaura darbu izstrādei. RSU izdevniecība:

Rīga. Perepjolkina, V., Mārtinsone, K. un Šneidere, K. (2017). Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei, otrais, atjaunotais izdevums. RSU izdevniecība: Rīga.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Docētāja, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Psiholoģija" vadītāja, Vadošā pētniece
Inga Millere
Dekāne, Docētāja, Valdes priekšsēdētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas direktore, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece