Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Leons Blumfelds

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:10.09.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:CFUBK_048LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:6.00ECTS:9.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Normālā fizioloģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Leons Blumfelds
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Pēteris Tretjakovs
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, cfbkatrsu[pnkts]lv, cfbkatrsu[pnkts]lv, +371 67061550
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas60
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas60
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bioloģija, fizika, ķīmija un cilvēka anatomija.
Mērķis:
Apgūt zināšanas par vesela cilvēka organisma funkcijām un regulācijas mehānismiem, un prasmi pielietot šīs zināšanas medicīnisku problēmu risināšanā savas specialitātes ietvaros.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Šūnas fizioloģija.Lekcijas1.00auditorija
2Uzbudināmie audi. Skeleta muskuļu fizioloģija.Lekcijas1.00auditorija
3Uzbudinājuma pārvade nervu šķiedrās un starp šūnām.Lekcijas1.00auditorija
4Signālu apstrāde centrālajā nervu sistēmā. Regulācijas pamatprincipi. Refleksi.Lekcijas1.00auditorija
5Vienkāršākās motoriskās funkcijas. Gludā muskulatūra.Lekcijas1.00auditorija
6Veģetatīvās funkcijas.Lekcijas1.00auditorija
7Motoriskās funkcijas.Lekcijas1.00auditorija
8CNS integratīvās funkcijas.Lekcijas1.00auditorija
9CNS integratīvās funkcijas. Sensorās sistēmas.Lekcijas1.00auditorija
10Sensorās sistēmas.Lekcijas3.00auditorija
11Asinsrites hidrodinamika. Artērijas un vēnas.Lekcijas1.00auditorija
12Sirds fizioloģija.Lekcijas1.00auditorija
13Sirds un asinsrites fizioloģija.Lekcijas1.00auditorija
14Asinsrites fizioloģija.Lekcijas1.00auditorija
15Asiņu un elpošanas fizioloģija.Lekcijas1.00auditorija
16Elpošanas fizioloģija.Lekcijas1.00auditorija
17Vielu un enerģijas maiņa. Termoregulācija.Lekcijas1.00auditorija
18Hormonālā regulācija I.Lekcijas1.00auditorija
19Epitēlijaudu fizioloģija. Kalcija un fosfātu līmeņa regulācija. Kaulu fizioloģija.Lekcijas1.00auditorija
20Orālā fizioloģija. Runas mehānika. Gremošanas fizioloģija I.Lekcijas1.00auditorija
21Hormonālā regulācija II. Gremošanas fizioloģija II.Lekcijas1.00auditorija
22Ūdens balanss. Nieru funkcijas.Lekcijas1.00auditorija
23Šūnas fizioloģija.Nodarbības1.00laboratorija
24Uzbudināmie audi. Skeleta muskulatūra.Nodarbības1.00laboratorija
25Uzbudinājuma pārvade nervu šķiedrās un starp šūnām. Signālu apstrāde centrālajā nervu sistēmā.Nodarbības1.00laboratorija
26Regulācijas pamatprincipi. Refleksi. Vienkāršākās motoriskās funkcijas.Nodarbības1.00laboratorija
27Gludā muskulatūra. Veģetatīvās funkcijas.Nodarbības1.00laboratorija
281. kolokvijs.Nodarbības1.00auditorija
29Centrālās nervu sistēmas integratīvās funkcijas I. Motoriskās funkcijas.Nodarbības1.00laboratorija
30Centrālās nervu sistēmas integratīvās funkcijas II.Nodarbības1.00laboratorija
31Sensorās sistēmas I.Nodarbības1.00laboratorija
32Sensorās sistēmas II.Nodarbības1.00laboratorija
33Sensorās sistēmas III.Nodarbības1.00laboratorija
342. kolokvijsNodarbības1.00auditorija
35Asinsrites hidrodinamika. Artērijas un vēnas.Nodarbības1.00laboratorija
36Sirds fizioloģija.Nodarbības1.00laboratorija
37Mikrocirkulācijas asinsrite. Asinsrites regulācija.Nodarbības1.00laboratorija
38Asiņu fizioloģija.Nodarbības1.00laboratorija
39Elpošanas fizioloģija.Nodarbības1.00laboratorija
403. kolokvijs.Nodarbības1.00auditorija
41Vielu un enerģijas maiņa. Termoregulācija.Nodarbības1.00laboratorija
42Hormonālā regulācija I.Nodarbības1.00laboratorija
43Orālā fizioloģija. Runas mehānika. Gremošanas fizioloģija I.Nodarbības1.00laboratorija
44Gremošanas fizioloģija II. Hormonālā regulācija II.Nodarbības1.00laboratorija
45Ūdens balanss. Nieru funkcijas.Nodarbības1.00laboratorija
464. kolokvijsNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
- Spēt regulāri, patstāvīgi un kritiski apgūt mācību materiālu – atbilstoši mācību plānam un programmai. - Kvalitatīvi izpildīt mācību plānā paredzētos uzdevumus un savlaicīgi iesniegt to rezultātus pārbaudei.
Vērtēšanas kritēriji:
- studējošo piedalīšanās praktiskajās nodarbībās - studējošo zināšanu un prasmju vērtējums praktiskajās nodarbībās. - studējošo zināšanu un prasmju vērtējums praktisko darbu protokolos. - studējošo zināšanu un prasmju vērtējums kolokvijos. - studējošo zināšanu un prasmju vērtējums eksāmenā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīga studiju kursa apguves students spēs: - nosaukt dažādu orgānu un orgānu sistēmu galvenās funkcijas. - izskaidrot dažādu organisma funkciju realizācijas mehānismus. - analizēt cilvēka organismā notiekošo procesu cēloņu un seku savstarpējo saistību. - paskaidrot organismā notiekošos regulatoros mehānismus. - uzskaitīt un definēt dažādu organisma funkciju raksturojošos parametrus. - atšķirt regulatoro mehānismu hierarhijas līmeņus.
Prasmes:Pēc sekmīga studiju kursa apguves students pratīs: - sagatavot izmeklējamo personu konkrētas izmeklēšanas metodes veikšanai. - izvēlēties atbilstošāko funkcionālās izmeklēšanas metodi konkrētas organisma funkcijas izpētei. - aprēķināt vai atrast svarīgāko organisma funkcijas raksturojošo parametru normas lielumus. - identificēt un izmērīt funkciju pierakstos svarīgākos fizioloģiskos parametrus. - atšķirt korektus mērījumu vai pierakstu rezultātus no iespējamiem artefaktiem. - atpazīt veselam organismam raksturīgus funkcionālo izmeklēšanas metožu rezultātus.
Kompetences:Pēc sekmīga studiju kursa apguves students spēs: - integrēt atsevišķās zināšanas un prasmes vienotā priekšstatā par vesela cilvēka organismu. - izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, lai sekmīgāk izprastu un apgūtu specializētos/klīniskos studiju kursus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Aberberga-Augškalne, L. un Koroļova O. 2014. Fizioloģija ārstiem. 2. izd. Rīga : Medicīnas apgāds.
Papildus literatūra
1Costanzo, L. S., 2010. Physiology. 4th ed. Philadelphia, PA: Saunders/Elsevier.
2Hall, J. E. 2011. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 12th ed. Philadelphia, Pa.: Saunders/Elsevier.
3Silbernagl, S. and Despopoulos, A. 2009. Color atlas of physiology. 6th ed. Stuttgart; New York: Thieme.
4Costanzo, L. S., 2018. Physiology. 6th ed. Philadelphia, PA: Elsevier, 2018. ClinicalKey. Available from: https://www.clinicalkey.com
5Hall, J. E., 2016. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 13th edition. Philadelphia, PA: Elsevier. ClinicalKey. Available from: https://www.clinicalkey.com
6Koeppen, B. M. and Stanton, B. A., 2018. Berne & Levy Physiology. 7th edition. Philadelphia, PA: Elsevier. ClinicalKey. Available from: https://www.clinicalkey.com
Citi informācijas avoti
1Lekciju materiāls, t. sk., lekciju izdales materiāli, e-studiju vidē ievietotie materiāli, saites uz interneta resursos pieejamiem materiāliem.
2http://en.wikibooks.org/wiki/Human_Physiology
3http://physiologie.cc/Pruef.htm