Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Asociētais profesors

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultāte, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra

2009 - 2014

Docents

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultāte, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedrā

1988 - 2009

Docents

Rīgas Stradiņa universitātes Normālās fizioloģijas katedra

1983 - 1988

Asistents

Rīgas Medicīnas institūta Normālās fizioloģijas katedra

1979 - 1980

Vecākais laborants

Rīgas Medicīnas institūta Normālās fizioloģijas katedrā

Izglītība

1986

Diploms / Medicīnas doktora zinātniskais grāds (Dr. med.)

Rīgas Medicīnas institūts / Latvijas Medicīnas akadēmija

1980 - 1983

Klātienes aspirantūra

Rīgas Medicīnas institūts

1973 - 1979

Diploms / Ārsta kvalifikācija

Rīgas Medicīnas institūts

1971 - 1973

Diploms / Vidējā izglītība

Vaiņodes vidusskola

1962 - 1971

Vecpiebalgas 1905. gada vidusskola

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

13.05.2016. Mācības - Kardiorespiratorais skrīnings - darbs ar medicīnas aparatūras ražotāja SomnoMedics aparatūru (Randersacker, Vācija). Sertifikāts.

09.05.2016. – 12.05.2016. ​Pieredzes apmaiņa Jūliusa Maksimiliāna Vircburgas universitātes Fizioloģijas institūtā ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros. Vircburga (Vācija).​

2016. Pirmās palīdzības pasniedzēja sertifikāts (Latvija)​

02.04.2015. - 16.04.2015. Tematiskais cikls "Formatīvās vērtēšanas vērtības". Rigas Stradiņa universitāte. 6 izgl. st.

19.03.2014. – 25.03.2014. ​Pieredzes apmaiņa Vīnes Medicīnas universitātes Fizioloģijas un farmakoloģijas centrā ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros. Vīne (Austrija).​

11.06.2012. – 15.06.2012. ​Pieredzes apmaiņa Ķelnes universitātes Medicīnas fakultātes Fizioloģijas un patoloģiskās fizioloģijas centrā ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros. Ķelne (Vācija).

07.09.2012. - 08.09.2012. ​Vācijas ceļu satiksmes medicīnas biedrības un Vācijas ceļu satiksmes psiholoģijas biedrības 8. apvienotais simpozijs Hamburga (Vācija).

2012. Pirmās palīdzības instruktora sertifikāts (Latvija)​

26.05.2012. ​Seminārs „Pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšana". Rīga.

21.03.2012. Profesionālās pilnveides programmas apmācība: Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā. Rīgas Stradiņa universitāte. 4 izgl. st.

14.11.2011. – 18.11.2011. ​Pieredzes apmaiņa Grācas medicīnas universitātes Fizioloģijas institūtā ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros. Grāca (Austrija).​

01.10.2010. - 02.10.2010.​ Vācijas ceļu satiksmes medicīnas biedrības un Vācijas ceļu satiksmes psiholoģijas biedrības 6. apvienotais simpozijs „Dienas miegainība – riski un konsekvences ceļu satiksmē". Tūbingena (Vācija). 2 sertifikāti.

13.09.2009. ​Seminārs „Nelaimes gadījumi pediatrijā", Hanaua (Hesene, Vācija).

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Transporta līdzekļu vadītāju dienas miegainība kā ceļu satiksmes drošības problēma.
  • Fiziskā aktivitāte un ķermeņa sastāvs.​

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Profesionālās studiju programmas:

Normālā fizioloģija (Farmācijas fakultāte)

Normālā fizioloģija (Zobārstniecības fakultāte)

Speciālā fizioloģija (Farmācijas fakultāte)

Normālā fizioloģija (Farmācijas fakultāte, nepilna laika klātienes studijas)

Normālā fizioloģija un neirofizioloģija (Rehabilitācijas fakultāte, audiologopēdi)

Normālā fizioloģija (Rehabilitācijas fakultāte, audiologopēdi)

Fizioloģija (Rīgas Tehniskā universitāte, Medicīniskā inženierija un fizika)

 

Akadēmiskās maģistra studiju programmas:

Normālā fizioloģija un neirofizioloģija (Rehabilitācijas fakultāte, audiologopēdi)

 

Vadītie studiju kursi

 

Profesionālās studiju programmas:

Normālā fizioloģija (Farmācijas fakultāte)

Normālā fizioloģija (Zobārstniecības fakultāte)

Speciālā fizioloģija (Farmācijas fakultāte)

Normālā fizioloģija (Farmācijas fakultāte, nepilna laika klātienes studijas)

Normālā fizioloģija un neirofizioloģija (Rehabilitācijas fakultāte, audiologopēdi)

Normālā fizioloģija (Rehabilitācijas fakultāte, audiologopēdi)

Fizioloģija (Rīgas Tehniskā universitāte, Medicīniskā inženierija un fizika)

 

Akadēmiskās maģistra studiju programmas:

Normālā fizioloģija un neirofizioloģija (Rehabilitācijas fakultāte, audiologopēdi)

 

Docētie studiju kursi

 

Profesionālās studiju programmas:

Fizioloģija (Medicīnas fakultāte)

Normālā fizioloģija (Farmācijas fakultāte)

Normālā fizioloģija (Zobārstniecības fakultāte)

Speciālā fizioloģija (Farmācijas fakultāte)

Normālā fizioloģija (Farmācijas fakultāte, nepilna laika klātienes studijas)

Normālā fizioloģija un neirofizioloģija (Rehabilitācijas fakultāte, audiologopēdi)

Normālā fizioloģija (Rehabilitācijas fakultāte, audiologopēdi)

Fizioloģija (Rīgas Tehniskā universitāte, Medicīniskā inženierija un fizika)

 

Akadēmiskās maģistra studiju programmas:

Normālā fizioloģija un neirofizioloģija (Rehabilitācijas fakultāte, audiologopēdi)

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Vadu 1 doktoranta darbu

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2009. - 2015. Rīgas Stradiņa universitātes senators

Ceļu satiksmes drošības direkcija – konsultants

Biedrības Latvijas Samariešu apvienība – mācību darba konsultants un padomes loceklis

Starptautiskās Samariešu organizācijas SAMARITAN INTERNATIONAL pirmās palīdzības komisijas EC First Aid loceklis

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Pirmās palīdzības sniegšanas apmācīt tiesīgo fizisko personu un apmācītājorganizāciju atbilstības novērtēšanas komisijas loceklis

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Pirmās palīdzības pasniedzēju kursa vadītājs

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2015. gads: LR Veselības ministrijas Atzinības raksts.

2012. gads: Balva - Rīgas Stradiņa universitātes Gada docētājs.

2012. gads: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pateicība.

2010. gads: Rīgas Stradiņa universitātes Atzinības raksts.

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Grieznis, Linards. Tactile sensibility of natural teeth and osseointegrated dental implants to loading / L.Grieznis, P.Apse, L.Blumfelds // Acta Chirurgica Latviensis. - No.15/1 (2015), p.58-62.

Dietary behaviour in students with different body fat percent / R.Lagzdiņa, L.Blumfelds, M.Rumaka, L.Aberberga-Augškalne // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.67, Nr.4/5 (2013), 363.-366.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Accuracy of self-estimated body weight-height relationship in students / M.Rumaka, R.Lagzdiņa, L.Blumfelds, L.Aberberga-Augškalne // Collection of Scientific Papers 2011 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2012. - P.114-120.

Grieznis, Linards. Lokalizācijas ietekme uz dabīgo zobu un osseointegrētu implantātu taktilo jutīgumu / L.Grieznis, P.Apse, L.Blumfelds // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2011), 11.-13.lpp.

Grieznis, Linards. Pasīvais taktilais jutīgums augšžokļa un apakšžokļa dabīgiem zobiem un osseointegrētiem implantātiem / L.Grieznis, P.Apse, L.Blumfelds // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 296.-304.lpp.

Body mass and body composition in students / M.Rumaka, R.Lagzdina, L.Aberberga-Augskalne, L.Blumfelds, N.Limba // Research articles in medicine & pharmacy, 2009 / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2010. - P.83-88.

Grieznis, Linards. Augšžokļa dabīgo zobu un osseointegrētu implantu pasīvais taktilais jūtīgums / L.Grieznis, P.Apse, L.Blumfelds // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2010), 14.-16.lpp.

Grieznis, Linards. Passive tactile sensibility of teeth and osseointegrated dental implants in the maxilla / L.Grieznis, P.Apse, L.Blumfelds // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.12, N 3 (2010), p.80-86. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Tēzes​​

 

Blumfelds, Leons. Transportlīdzekļu vadītāju paaugstināta miegainība dažādos laika periodos / L.Blumfelds, M.Rumaka, R.Lagzdiņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 136.lpp.

Rumaka, Maija. Search for criteria that allow shortening of pupillography sleepiness test time / M.Rumaka, L.Blumfelds, R.Lagzdiņa // Joint Meeting of the FEPS and Baltic Physiological Societies (FEPS 2015) (Kaunas, Lithuania, Aug.26-29, 2015) : Abstracts. - Kaunas, 2015. - P.109.

Walking activity and its association with self-evaluated physical activity of students / R.Lagzdina, M.Rumaka, L.Blumfelds, L.Aberberga-Augskalne // Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis / University of Tartu. - Tartu, 2014. - Suppl. : Abstracts of the 7th Conference of BSSS (Tartu, Estonia, May 7-9, 2014), p.121.

Walking activity of students and its association with body composition / M.Rumaka, R.Lagzdina, L.Blumfelds, L.Aberberga-Augskalne // 1st Meeting of the Baltic Physiological Societies (Kaunas, Lithuania, May 10-11, 2013) : Program and Abstracts / Lithuanian Physiological Society. - Kaunas, 2013. - P.43.

Blumfelds, Leons. Schläfrige Kraftfahrer am Steuer - auch ein Problem für Lettland? : [abstract] / L.Blumfelds // Blutalkohol: Alcohol, Drugs and Behavior. - Vol.49, No.5 (2012, Sept.), p.Sup II-36 - Sup II-37.

Dietary behaviour in students with different body fat percent / R.Lagzdina, M.Rumaka, L.Blumfelds, L.Aberberga-Augskalne // International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Sept.4-6, 2012) : Book of Abstracts / Riga Stradiņš University, University of Latvia, Latvia University of Agriculture. - Riga, 2012. - P.53.

Gender differences in dietary behaviour between students with different fat percent : [abstract] / R.Lagzdina, M.Rumaka, L.Blumfelds, L.Aberberga-Augskalne // Acta physiologica. - Vol.206, Suppl.691 (2012, Aug.), p.113. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Staigāšanas aktivitātes analīze studentiem / M.Rumaka, R.Lagzdiņa, L.Blumfelds, L.Aberberga-Augškalne // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 150.lpp.

Ar svaru saistītās ķermeņa uzbūves pašnovērtējuma precizitāte studentiem / L.Blumfelds, M.Rumaka, R.Lagzdiņa, L.Aberberga-Augškalne // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 141.lpp.

Grieznis, Linards. Augšžokļa dabīgo zobu un osseointegrētu implantu taktilais jutīgums - pilotpētījums / L.Grieznis, P.Apse, L.Blumfelds // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 310.lpp.

Grieznis, Linards. Tactile sensibility of teeth and osseointegrated dental implants in the maxilla / L.Grieznis, P.Apse, L.Blumfelds // 7th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery (Riga, May 20-22, 2010) : [Abstract Book]. - Riga, 2010. - P.51.

Kontakti

Kolēģi

Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece, RSU padomes loceklis
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU padomes loceklis
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Zanda Daneberga
Docētāja, Vadošā pētniece, Priekšsēdētāja vietniece
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilona Hartmane
Docētāja, Katedras vadītāja p. i.