Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:7 / 10.5
Kursa vadītājs:Leons Blumfelds
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Normālā fizioloģija

Mērķis

Apgūt zināšanas par vesela cilvēka organisma funkcijām un regulācijas mehānismiem, un prasmi pielietot šīs zināšanas medicīnisku problēmu risināšanā savas specialitātes ietvaros.

Priekšzināšanas

Bioloģija, fizika, ķīmija un cilvēka anatomija.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīga studiju kursa apguves students spēs:
• nosaukt dažādu orgānu un orgānu sistēmu galvenās funkcijas;
• izskaidrot dažādu organisma funkciju realizācijas mehānismus;
• analizēt cilvēka organismā notiekošo procesu cēloņu un seku savstarpējo saistību;
• paskaidrot organismā notiekošos regulatoros mehānismus;
• uzskaitīt un definēt dažādu organisma funkciju raksturojošos parametrus;
• atšķirt regulatoro mehānismu hierarhijas līmeņus.

Prasmes

Pēc sekmīga studiju kursa apguves students pratīs:
• sagatavot izmeklējamo personu konkrētas izmeklēšanas metodes veikšanai;
• izvēlēties atbilstošāko funkcionālās izmeklēšanas metodi konkrētas organisma funkcijas izpētei;
• aprēķināt vai atrast svarīgāko organisma funkcijas raksturojošo parametru normas lielumus;
• identificēt un izmērīt funkciju pierakstos svarīgākos fizioloģiskos parametrus;
• atšķirt korektus mērījumu vai pierakstu rezultātus no iespējamiem artefaktiem;
• atpazīt veselam organismam raksturīgus funkcionālo izmeklēšanas metožu rezultātus.

Kompetences

Pēc sekmīga studiju kursa apguves students spēs:
• integrēt atsevišķās zināšanas un prasmes vienotā priekšstatā par vesela cilvēka organismu;
• izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, lai sekmīgāk izprastu un apgūtu specializētos/klīniskos studiju kursus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF4MaģistrsObligātsLeons Blumfelds, Lelde Olte
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF3MaģistrsObligāts