Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Juris Svaža
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība; Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Atpazīt biežākās obstruktīvās miega apnojas izraisītās komplikācijas.

Priekšzināšanas

iepriekš jābūt pamatzināšanām anatomijā, normālajā fizioloģijā, iekšķīgajās slimībās.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs izklāstīt pamatzināšanas biežākajiem elpošanas traucējumu veidiem miegā, to patoģenēzi, diagnostikas un ārstēšanas paņēmieniem.

Prasmes

Studiju programmas apguves rezultātā studējošie pratīs novērtēt pacientus ar paaugstinātu OMAS risku, izvēlēties nepieciešamo diagnostikas metodi, nosūtīt pacientus uz miega izmeklējumiem, prast interpretēt to rezultātus, katrā individuālā gadījumā izvēlēties optimālo ārstēšanas paņēmienu un alternatīvas.

Kompetences

Studiju programmas apguves rezultātā studējošie pratīs patstāvīgi novērtēt Obstruktīvās miega apnojas sindroma paaugstinātu risku, nosūtīt uz diagnostiku, interpretēt miega izmeklējumu rezultātus. Pielietot pozitīvā spiediena ārstēšanas paņēmienu, pieņemt lēmumus par citu speciālistu piesaistīšanu ārstēšanas procesam, sarežģītos slimības gadījumos.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz8MaģistrsIerobežota izvēleJuris Svaža
Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF8MaģistrsIerobežota izvēle
Zobārstniecība, SSNSF8MaģistrsIerobežota izvēle