Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Igors Trofimovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:2. cikla (Maģistra)
Mērķauditorija:Veselības vadība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Sniegt studentiem izpratni par organizācijas efektivitāti un kvalitātes vadību, nozīmi mūsdienu darba tirgū, veselības aprūpē, apzināt problēmas esošajos organizācijas biznesa procesos, iepazīstināt ar organizāciju efektivitātes un kvalitātes vadības metodēm, kā arī izstrādāt risinājumus efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai.

Priekšzināšanas

Sabiedrības veselības pamati, Veselības aprūpes organizācijas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti izpratīs organizāciju efektivitātes un kvalitātes metožu pielietošanas nepieciešamību procesu, struktūrvienību un organizāciju darbībā veselības aprūpē un spēs novērtēt organizācijas darbības efektivitāti, pielietojot mūsdienīgas efektivitātes un kvalitātes analīzes metodes.

Prasmes

Studenti pratīs patstāvīgi apkopot un analizēt datus par efektivitāti un kvalitāti organizācijās, veikt efektivitātes un kvalitātes analīzi, aprēķināt zudumus procesos, veikt procesu uzlabošanas izmaksu - ieguvumu analīzi, interpretēt organizāciju efektivitātes un kvalitātes rādītājus, prezentēt tos organizācijās, pamatojoties uz pētījumu rezultātiem un lietojot atbilstošu terminoloģiju.

Kompetences

Studenti pratīs savas kompetences ietvaros zinātniski pamatot organizācijas efektivitātes un kvalitātes vadīšanas nepieciešamību veselības sektorā, spēs izstrādāt, ekonomiski pamatot un ieviest efektivitātes un kvalitātes uzlabošanas risinājumus, pratīs loģiski noformulēt nepieciešamos organizācijas efektivitātes un kvalitātes uzlabojumus.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.