Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Andris Saulītis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Sniegt pārskatu par galvenajiem patēriņa antropoloģijas konceptiem (kā ekonomikas antropoloģijas sīkāku specializāciju), dodot ieskatu antropoloģiskajā redzējumā par ikdienas patēriņa paradumiem un praksēm.

Priekšzināšanas

Ekonomikas un politikas antropoloģija, Klasiskās antropoloģijas teorijas.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par patēriņa antropoloģijas galvenajiem principiem, izpratne par ikdienas patēriņa paradumiem un praksēm globālā sabiedrībā.

Prasmes

Spēja analizēt un izprast patēriņu kā ikdienas ekonomiskās un politiskās dzīves sastāvdaļu.

Kompetences

Kritiski vērtēt šajā studiju kursā aplūkoto teorētisko un empīrisko materiālu, izmantot to citu teorētisko un empīrisko materiālu interpretēšanā un analīzē, kā arī pielietot praktisku problēmu risināšanā un pētniecībā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.