Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Nora Jansone-Ratinika
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Vispārīgā pedagoģija

Mērķis

Veicināt pedagoģijas pamatkategoriju un likumību apguvi un izpratni par to izmantošanu praksē.

Priekšzināšanas

Psiholoģijas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas un izpratne par pedagoģijas pamatkonceptu, problēmu būtību un risināšanas iespējām, likumībām, cēloņu un seku sakarībām, nozīmi un saturu, mērķiem un ideāliem, tajā aplūkoto problēmu konsekvencēm cilvēka dzīvē.

Prasmes

Saskatīt pedagoģijas problēmu būtību, tās analizēt un izvērtēt, fleksibli un radoši izmantot pedagoģijas pieejas un piedāvāto instrumentāriju pētnieciskajā, sociālajā un profesionālajā veselības aprūpes darbā.

Kompetences

Izprast pedagoģijas zinātnē ietverto kategoriju būtību un nozīmību, kompetenti spriest par pedagoģijas problemātiku, atbilstoši integrējot gūtās zināšanas ikdienas profesionālajā praksē. Demonstrēt prasmi kompetenti un radoši organizēt savu darbu, kā arī veidot sadarbību ar kolēģiem, klientiem, pacientiem, studentiem. Prast identificēt pedagoģijas kategorijas ikdienas darbā (aprūpi, izglītošanu un audzināšanu), kritiski un argumentēti meklēt un īstenot starpdisciplināras (medicīna, pedagoģija, psiholoģija u.c.) pieejas. Prast patstāvīgi pilnveidot profesionālo identitāti.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija, REHM2MaģistrsObligātsNora Jansone-Ratinika