Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Inga Petermane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Īsā cikla (Pirmā līmeņa)
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Pediatrija

Mērķis

Iegūt zināšanas par bērnu slimību etiopatoģenēzi, klīniku, komplikācijām, diagnostiku, ārstēšanu biežāk sastopamo slimību gadījumos un profilaksi.

Priekšzināšanas

Fizioloģijā, anatomijā, latīņu valodā, bioloģijā, saskarsmē, klīniskajās procedūrās, farmakoloģijā, klīniskajā farmakoloģijā, propedeitikā, terapijā, neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā, nervu slimībās, ķirurģijā, ginekoloģijā, infekciju slimībās.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīga studiju kursa prasību izpildes students spēs izstāstīt biežāk sastopamo bērnu slimību etiopatoģenēzi, nosaukt slimību klīniskās pazīmes, iespējamās komplikācijas un nepieciešamo diagnostikā, aprakstīt profilakses un ārstēšanas pasākumus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students varēs pielietot iegūtās zināšanas bērnu slimību diagnostikā.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs integrēt apgūtās zināšanas un prasmes, izvērtēt un pamatot biežāk sastopamo bērnu slimību diagnostikas rezultātus.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.