Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aina Briede
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija

Mērķis

Sniegt studentiem paplašinātas zināšanas par darbu ar un bērniem īpaši sociālo darbu. Izveidot izpratni un spēju studentiem risināt klīniskos gadījumus, spēju komunicēt ar klientiem un sevišķi krīzes situācijā.

Priekšzināšanas

1) cilvēka anatomijā un fizioloģijā
2) psiholoģijā

Rezultāti

Zināšanas

1) spējas aprakstīt anamnēzes ievākšanu un objektīvu bērna izmeklēšanu
2) salīdzināt krīzes novērtējums un krīzes intervences metodes.
3) Izskaidrot darbu ar bērniem un to ģimenēm

Prasmes

1) risināt klīnisku gadījumu;
2) demonstrēt komunikācijas spējas ar ģimenēm
3) pielietot krīzes intervenci nepieciešamības gadījumā

Kompetences

1) analizēt gadījumus par biežākām slimībām bērniem, slima bērna aprūpi un ārstēšanu;
2) izprast darbu ar bērniem klīnikas dažādās nodaļās;
3) analizēt sociālā darbinieka darbības uzdevumiem darbā ar slimiem bērniem un to ģimenēm

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD5BakalaursObligātsAina Briede, Anda Jansone