Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Daina Šmite
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Padziļināt zināšanas un pilnveidot prasmes kritiski analizēt publicētos zinātniskos rakstus par pētījumu rezultātiem, lai iegūtu datus par esošajiem zinātniskajiem pierādījumiem. Veicināt pētniecisko atziņu un zinātnisko pierādījumu pārnesi klīnisko lēmumu pieņemšanā fizioterapijas kontekstā indivīda, organizācijas un nozares līmenī.

Priekšzināšanas

Zināšanas un prasmes, kas apgūtas, lai iegūtu fizioterapeita kvalifikāciju un bakalaura grādu veselības aprūpē.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie raksturo zinātnisko pierādījumu un jaunāko pētniecisko atziņu pārneses klīniskajā praksē teorētiskos modeļus. Raksturo zinātnisko publikāciju apkopošanas un analīzes soļus, lai iegūtu priekšstatu par zinātniskajiem pierādījumiem un to līmeni, kontekstā ar risināmo fizioterapijas nozares jautājumu.

Prasmes

Studējošie analizē zinātnisko publikāciju kvalitāti, pielietojot GRADE principus. Analizē sistemātiski apkopotos publicēto pētījumu rezultātus, pārbauda esošos zinātniskos pierādījumus un to līmeni, vadoties pēc sākotnējā klīniskā jautājuma. Izvērtē veidu, kā pārnest zinātniskos pierādījumus praksē un pielieto to dažādās kompleksās situācijās fizioterapijas kontekstā. Formulē oriģinālu pētniecisko jautājumu fizioterapijas nozarē.

Kompetences

Studējošie attīsta kompetences lēmumu pieņemšanā - indivīda, organizācijas vai nozares līmenī fizioterapijas kontekstā - integrē jaunākās pētnieciskās atziņas un zinātniskos pierādījumus.
Spēj attīstīt oriģinālu pētniecisko ideju, integrējot līdzšinējos zinātniskos sasniegumus, nozares aktualitātes un radošu pieeju.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFMv1MaģistrsObligāts