Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Signe Tomsone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju attīstīt prasmes kritiski analizēt, plānot un vadīt pētījumu.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas par pētniecības metodēm.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie izpratīs un izvērtēs teorijas un uz pierādījumiem balstītas zināšanas, spēs analizēt aktualitātes nozares pētniecībā un formulēt savai profesionālajai kompetencei specifiskus pētniecības jautājumus.

Prasmes

Studējošie spēs novērtēt pētniecības paradigmas, kas ir pamatā zināšanu attīstībai, apgūs vairākas pētījumu metodikas un analītiskās stratēģijas. Spēs vadīt pētniecības procesu ievērojot ētikas principus.

Kompetences

Studējošie spēs izvirzīt savai nozarei atbilstošus pētniecības jautājumus, sagatavot pētījumu pieteikumus un plānot pētījuma procesu.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija, REHM3MaģistrsObligātsSigne Tomsone, Anita Vētra, Daina Šmite