Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Dagnija Staķe, Dagnija Staķe
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Profesionālo studiju programmas teorētiskokursu laikā apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes integrēt praktiskā darbā prakses institūcijās.

Priekšzināšanas

Teorētiskās bāzes apgūšana ieprirkšējos studiju semestros. Mācību prakses sekmīga nokārtošana 7. semestrī.

Rezultāti

Zināšanas

Izprast, identificēt un formulēt klienta m nepieciešamo sociālo plīdzību.

Prasmes

Demonstrēt profesionāla sociāla darbinieka prasmes darbā ar konkrētu sociālo gadījumu.

Kompetences

Praktiskā darbībā sniegt konsultāciju klientam, vajadzības gadījumā piemērot attiecīgo so sociālo pakalpojumu un palīdzību.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SDN9BakalaursObligātsLiāna Deklava, Lolita Vilka, Marika Lotko, Anita Ābele, Silva Rupaine
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD8BakalaursObligātsIlze Dreifelde, Liāna Deklava, Lolita Vilka, Marika Lotko, Anita Ābele, Ilze Trapenciere