Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Dagnija Staķe
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Profesionālo studiju programmas teorētisko kursu laikā apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes integrēt praktiskā darbā prakses institūcijās.

Priekšzināšanas

Teorētiskās bāzes apgūšana iepriekšējos studiju semestros. Mācību prakses sekmīga nokārtošana 7. semestrī.

Rezultāti

Zināšanas

Izprast, identificēt un formulēt klientam nepieciešamo sociālo palīdzību.

Prasmes

Demonstrēt profesionāla sociāla darbinieka prasmes darbā ar konkrētu sociālo gadījumu.

Kompetences

Praktiskā darbībā sniegt konsultāciju klientam, vajadzības gadījumā piemērot attiecīgo sociālo pakalpojumu un palīdzību.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD8BakalaursObligātsLiāna Deklava, Marika Lotko, Silva Rupaine, Anita Ābele
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SDN9BakalaursObligāts