Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Dagnija Staķe
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Studiju programmā apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes integrēt sociālā darba ar gadījumu vadīšanā atbilstoši klienta vajadzībām un sociālā darba teorijām praktiskā sociālā darbā sociālo pakalpojumu sniedzēja institūcijā.

Priekšzināšanas

Teorētiskās bāzes apgūšana iepriekšējos studiju semestros. Mācību prakses sekmīga nokārtošana 7. semestrī.

Rezultāti

Zināšanas

Spēj lietot klienta vajadzību izvērtēšanas metodes; izprot un pārzina sociālos pakalpojumus dokumentēšanu sociālajā darbā; izprot komandas veidošanu un darba organizēšanu sociālajā darbā ar gadījumu.

Prasmes

Spēj praktiski izmantot izvērtēšanas metodes klienta vajadzību, problēmu, grūtību un resursu moteikšanai; spēj iesaistīt klientu un nepieciešamos profesionāļus un pakalpojumu sniedzējus; spēj plānot un veikt intervenci.

Kompetences

Spēj vadīt gadījumu atbilstoši klienta vajadzībām un sociālā darba teorijām.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SDN9BakalaursObligātsMarika Lotko, Lolita Vilka, Silva Rupaine, Anita Ābele, Ilze Trapenciere, Iveta Dūma
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD8BakalaursObligāts