Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Gunta Bēta
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Pilnveidot un nostiprināt pedagoģiskās un komunikāciju prasmes pacientu un sabiedrības izglītošanā, integrēt iegūtās bāzes teorētiskās zināšanas un pedagoģiskās prasmes praksē un pielietot tās praktiski pacientu, viņu ģimeņu un sabiedrības izglītošanā dažādās situācijās un apstākļos. Piedalīties pacientu, viņu ģimeņu un sabiedrības veselības izglītojošā darbā dažādās sabiedrības izglītojošās institūcijās.

Priekšzināšanas

Iekšķīgās slimības, klīniskās aprūpes pamati, pedagoģija veselības aprūpē, psihosociālās vajadzības, starppersonu saskarsme veselības aprūpē, ievads psiholoģijā un socioloģijā, sabiedrības veselība un epidemioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūs zināšanas par pacientu un sabiedrības izglītojošo darbu dažādās sabiedrības izglītojošo darbu veicošās institūcijās un projektos, to uzdevumiem un darbības pamatprincipiem, pacientu un sabiedrības veselības tendencēm, izglītošanas veidiem, metodēm, tehnoloģijām un pieejām, kā arī īpatnībām dažādās sabiedrības (sociālās) grupās.

Prasmes

Studējošais pratīs identificēt pacientu un sabiedrības izglītošanās aktualitātes un spēs pielietot piemērotas mācību metodes un resursus indivīdu, grupu un sabiedrības izglītošanā, respektējot personības vērtības un vajadzības.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs plānot, sniegt un izvērtēt izglītošanu indivīdiem, grupām un sabiedrībai, atbilstoši dažādiem veselības stāvokļiem, dažādām vecuma grupām, dažādiem apstākļiem un lietojot atbilstošas mācību metodes un resursus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, LFMZFb5BakalaursObligātsGunta Bēta
Māszinības, MZF5BakalaursObligātsGunta Bēta