Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:20 / 30
Kursa vadītājs:Daiga Behmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Veselības vadība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne

Mērķis

Prakse ir studiju programmas sastāvdaļa. Prakses mērķis ir sasaistīt zināšanas un prasmes, kas iegūtas studiju programmas kursu ietvaros ar reālo situāciju uzņēmumos un organizācijās, kā arī pilnveidot studējošā profesionālās, saskarsmes un sociālās prasmes.

Priekšzināšanas

Studiju kursu apguve.
Prakses tēmas (projekta) izvēle.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūtas zināšanas par uzņēmuma struktūru, darbības procesiem un rezultātiem.

Prasmes

Projekta plānošana un vadība, sadarbība ar kolēģiem, rezultātu prezentēšana.

Kompetences

Informācijas apkopošana un analīze, projektu vadība, komunikācija, viedokļa prezentācija.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.