Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Vija Sīle
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Civiltiesības

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar profesionālās ētikas specifiku jurista darbā. Radīt sistemātisku priekšstatu par jurista profesionālās ētikas pamatprincipiem, vērtībām un normām, tiesībām, pienākumiem un atbildību.

Priekšzināšanas

Tiesību teorija.

Rezultāti

Zināšanas

Zināt profesionālās ētikas pamatnostādnes un to pielietojumu jurista darbā.

Prasmes

Prast patstāvīgi spriest un analizēt ētikas jautājumus, lietot korektu argumentāciju savas ētiskās pozīcijas pamatošanai, prast veidot profesionālās ētikas prasībām atbilstošu attieksmi pret klientiem, kolēģiem un sabiedrību, prast risināt morālās dilemmas.

Kompetences

Spēt identificēt un risināt jurista profesionālās ētikas jautājumus, orientēties jurista profesionālās ētikas teorijā un praksē.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZN5BakalaursObligātsAgnese Cera
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz5BakalaursObligātsAgnese Cera
Tiesību zinātne, TZ2BakalaursObligātsAgnese Cera, Vija Sīle