Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Dita Role
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija

Mērķis

Profesionālās komunikācijas treniņā pilnveidot prasmes saskarsmei ar pacientu, piederīgajiem un kolēģiem. Attīstīt iemaņas sarunā ar pacientu un identificēt pacienta galvenās problēmas; pielietot atbilstošus saskarsmes principus noteiktām pacientu grupām un personības tipiem; atpazīt konfliktu, konflikta pazīmes, novērtēt konflikta nozīmi un pielietot tā risināšanas prasmes; atpazīt un novērtēt profesionālās izdegšanas riskus un īsi aprakstīt tā profilakses iespējas.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa rezultātā, studenti spēs: • raksturot saskarsmes komponentus, kas ir pamatā kontakta dibināšanai un uzturēšanai ar pacientu, ģimeni un kolēģiem; • definēt konflikta pazīmes; • uzskaitīt personības tipu galvenās pazīmes; • aprakstīt izdegšanas riskus, pazīmes un profilakses paņēmienus.

Prasmes

Studiju kursa rezultātā, studenti pratīs: • lomu spēlēs pielietot aktīvo klausīšanos, profesionāli vadīt sarunu, ievācot anamnēzi un vadot motivējošo interviju; • simulētās mācību situācijās pielietot konflikta risināšanas prasmes; • identificēt situācijas, kas rada izdegšanas risku; • izvērtēt savus resursus, izdegšanas riskus un pilnveidojamās prasmes profesionālajā komunikācijā.

Kompetences

• studenti diferencē komunikāciju ar dažādām pacientu grupām un personības tipiem un pamato/raksturo savu izvēli; • atšķir dažādu konfliktsituāciju pazīmes, izmanto stratēģijas to risināšanai; • izvērtē savus izdegšanas riskus.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.