Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Direktors

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, RSU Liepājas filiāle

Struktūrvienības darbības nodrošināšana, stuktūrvienības darba kvalitātes un studiju rezultātu kontrole, struktūrvienības interešu pārstāvniecība, sadarbība ar citām struktūrvienībām, pašvaldību, sociālajiem partnerism.​

2015 - pašlaik

Lektora p.i.

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, RSU Liepājas filiāle

Studiju kursa aprakstā norādīto mērķu un uzdevumu sasniegšana, sadarbība ar studentiem, kvalitatīva studiju procesa nodrošināšana, studiju rezultātu kontrole unizvērtēšana.​

2013 - 2014

Direktora vietniece, lektore

Profesionālās tālākizglītības iestāde "PURE Academy"

Mācību procesa plānošana, mācībspēku piesaistīšana, mācību rezultātu kvalitātes nodrošināšana un analīze, sadarbība ar prakšu vadītājiem, jaunu profesionālo tālākizglītības programmu veidošana, licencēšana un akreditācija.

2006 - 2012

Izglītības kvalitātes eksperte

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Valsts izglītības politikas un attīstības koncepcijas realizēšanas kontrole Latvijas vispārizglītojošās izglītības iestādēs.

2011 - 2011

Deputāte

Latvijas republikas X saeima

Eiropas lietu komisijas un Izglītības un kultūras komisiju locekle​.

2009 - 2011

Izglītības speciāliste

Rucavas novada dome

Izglītības pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana, resursu plānošana, finansu modeļu ieviešana.

2005 - 2011

Deputāte, Izglītības un kultūras komisijas vadītāja

Rucavas pagasta padome, Rucavas novada dome

Pagasta un novada Izglītības attīstības nodrošināšana​

2003 - 2011

Direktore

Rucavas vidusskola un Rucavas pamatskola

Izglītības iestādes stratēģiskās attīstības plānošana, finanšu vadība, cilvēkresursu plānošana, izglītības kvalitātes un saimnieciskās darbības nodrošināšana.

Izglītība

2015 - pašlaik

Studijas akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā Pedagoģija

Liepājas Universitāte

Pedagoģijas zinātnes attīstība, Izglītības pētījumu metodoloģija, Datu statistiskā apstrāde SPSS, Angļu valoda.

2000 - 2002

Izglītības zinātņu maģistra grāds izglītības darba vadībā

Liepājas Pedagoģijas akadēmija

Skolvadība, Pedagoģija, Psiholoģija, Sistemoloģija, Angļu valoda, Projektu vadība, Plānošana, Kvalitātes vadība, Cilvēkresursu vadība.

1995 - 2000

Sākumskolas skolotāja un pamatskolas skolotāja kvalifikācija

Latvijas Pedagoģijas akadēmija

Pedagoģija, Psiholoģija, Bērnu tiesības, Matemātika, Dabaszinības, Informātika, Sports, Latviešu valoda, Māksla, Angļu valoda.

1983 - 1985

Medicības māsas kvalifikācija

Rīgas 5. medicīnas skola

Vispārēja profila medicīnas un veselības aprūpes priekšmeti.

Sasniegumi

Tālākizglītība u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

KONFERENCES

2017 Pētniecības aktualitātes veselības aprūpē III. Multidisciplinārā konference. Referāts "Veselībpratība un ilgtspējīga attīstība" RSU Liepājas filiāle​

2017 Sabiedrība un kultūra: Izziņa un jaunas zināšanas 20. starptautiskā zinātniskā konference, LiepU​

2017 Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā. 9.Zinātniskā konference, LiepU​

2017 Sociālā darba aktualitātes. Konference, LiepU​

2017 RSU Zinātniskā konference​

2016 6.International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare", RSU, Rīga​

2016 RSU 15. Zinātniskā konference, sertifikāts.​

2016 LiepU 9.sociālā darba konference "Sociālā darba aktualitātes", 8 st.​

2016 RSU LF konference "Pētniecības aktualitātes II'', referāts "RSU LF un LRS šodienas un nākotnes skatījumā", 8 TIP

2015. Latvija Māsu asociācijas starpdisciplinārā izbraukuma konference, referāts "Veselībpratība kā pieaugušo izglītības komponents rekreācijas procesā", 10,5 TIP.

2015.Teachers training in the XXI century: changes and perspectives. Dedicated to the 55 anniversary of the faculty of education at Šiauliai University.

2015. RSU LF konference "pētniecības aktualitātes i'', referāts "RSU LF un LRS šodienas un nākotnes skatījumā", 8TIP.

2015. RSU LF Zinātniskais forums, referāts "Veselība un rekreācija"., 5 TIP.

2015. LiepU 8.starptautiskā zinātniskā konference "PEDAGOĢUJA: TEORIJA UN PRAKSE. Pedagoģija- attīstības sadarbībai.

2014. LiepU 7.starptautiskā zinātniskā konference "Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā"', referāts "Veselības aprūpes izglītība Liepājā- no pirmsākumiem līdz šodienas izaicinājumiem", 8 st.

2015. LiepU 9.sociālā darba konference "Sociālā darba aktualitātes", 8 st.

2016. RSU Zinātniskā konference, sertifikāts.​

2015. RSU Zinātniskā konference, sertifikāts.​

2014. Latvija Māsu asociācijas​ konference "Mīti un realitāte par skaisto un neglīto veselības aprūpē", 12 TIP.

2015. SIA "ID FABERS" apliecība Nr. 2015/12/04-10 par dalību seminārā "Elektroniskie dokumenti, elektroniskie paraksti, 5 st.

TĀLĀKIZGLĪTĪBA, KURSI

2017 Academia izmantošanas iespējas pētniecībā​,RSU PIC Apliecinājums

2017. Pētniecība metodoloģija un datu statistiskā apstrāde​, RSU PIC, Apliecinājums

2014. Certificate „Lietvedības pamati" SIA „BUTS", Nr. 43571, 80 st.​

2014 Certificate "English language courses intermediate level (B2),

Nr.2014/01- 020, 120 st.​

2014 Lifelong learning programme, Grundtvig workshop "Biographical and gender-oriented approach to adult literacy teaching", Germany, Weimar, Certificate.

2013 „Publiska runa", Biznesa vadības koledža, 24 st.​

2012 „68K Angļu valoda ar priekšzināšanām"; SIA Valodu Vēstniecība, 100 st.​

2012 Hellenic Democracy Ministry of Education, Lifelong Learning Programme, Study Visit in Greece, „Supporting disadvantaged groups in primary and secondary education", Certificate

2009-2013 SIA „Valodu Vēstniecība" , „DIRECT Method for English", Stage 9.

2011 ​IAC „EGO" prof. pilnv. progr. (A) „Pedagoģiskā procesa organizācija izglītības iestādē, kurā mācās bērni ar speciālām vajadzībām".

2010 Latvijas universitāte, „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana darbam 5.-6.kl. angļu valodā", 72 st., sertifikāts Nr. 011624.

1994 B kategorijas auto vadītāja apliecība.

Pētniecības darbības virzieni

Veselībpratība kā pieaugušo izglītības komponents rekreācijas procesā. Studijas Liepājas universitātē Akadēmiskā doktora augstākās izglītības 2.gada studijas Pedagoģijas nozarē Augstskolu pedagoģijas apakšnozarē​

Docētie studiju kursi

1. Veselības jēdziens un koncepcija.

2. Projektu vadība.

3. Valodas kultūras vadītājam

Projekti

2016-2018 ERASMUS+ projekta Lucky you- gettting older in Europe norise RSU Liepājas filiālē​

2015-2017 Sadarbības līguma starp Berner Bildungszentrum Pflege un RSU Liepājas filiāli. Īstermiņa apmaiņas programmas-novērošanas prakses studentu vizīte Liepājā​

Projekta eksperts

2010"Plānošanas un projektu izstrādes kapacitātes celšanā Kurzemes plānošanas reģionā​, 2010

2011 Darba grupas dalībnieks "ESF un IZM programmā „Cilvēkresursi un vienotība"​ 2011

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

2016.- š.l. Liepājas reģionālās slimnīcas atbalsta fonda valdes locekle.

2016.- š.l. Latvijas Māsu asociācijas biedre

2003- š.l. Biedrības "Jumītis" valdes locekle

Apbalvojumi un atzinības

2009 Latvijas republika, Ministru kabinets, Ministru prezidenta V.Dombrovska Pateicības raksts par paveikto izglītības procesa pilnveidē Rucavā.

2008 Izglītības un zinātņu ministrija, Pateicības raksts par radošu pedagoģisko darbu unieguldījumu izglītības attīstībā Rucavā

2006 Izglītības un zinātņu ministrija Atzinības raksts par veiksmīgu projektu realizāciju un finanšu piesaisti Rucavas pamatskolai.


Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gunta Bēta
Direktora vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks