Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Laura Valaine
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Sniegt zināšanas par psihisko veselību, tās būtību, veidošanās pamatlikumībām, kritērijiem, diferenciāldiagnostiskajiem kritērijiem attiecībā uz psihiskiem un psihosomatiskiem traucējumiem un slimībām.

Priekšzināšanas

Nervu sistēmas anatomija, histoloģija un fizioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj definēt psihiskās veselības jēdzienu un būtību, un lomu vispārējā veselības stāvokļa saglabāšanā, identificēt tās preventīvo lomu attiecībā uz somatisko slimību etiopatoģenēzi, analizēt tās nozīmi ārsta profesijā, terapeitisko attiecību veidošanas procesā ar pacientiem.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs analizēt psihiskās veselības kritērijus, atpazīt tos klīniskajā praksē; spēs argumentēt zināšanas par psihiskās veselības būtisko lomu cilvēka veselības un dzīves kvalitātes nodrošināšanā.

Kompetences

Interpretēt psihiskās veselības un psihiskās patoloģijas jēdzienus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF2MaģistrsIerobežota izvēleArtūrs Utināns, Artūrs Miksons, Gunta Ancāne, Elīna Zelča, Lelde Smilte-Breča, Oļegs Plesunovs, Laura Valaine, Lelde Logina, Aleksandra Gromova
Medicīna, SSNMF2MaģistrsIerobežota izvēleRutger Jan van der Gaag, Gunta Ancāne, Elīna Zelča, Artūrs Miksons, Jana Grīnberga, Laura Bubko
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz2MaģistrsIerobežota izvēleAgnese Miksone, Gunta Ancāne, Aleksandra Gromova, Laura Valaine, Artūrs Utināns, Laura Bubko