Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Sandra Mihailova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Psiholoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Vispārīgā psiholoģija

Mērķis

Radīt iespēju studējošajiem apgūt zināšanas par konsultēšanas attiecību ar klientu/ pacientu veidošanas principiem un to īpatnībām dažādās konsultēšanas pieejās; attīstīt izpratni un prasmes veidot drošu konsultēšanas vidi, attīstīt un trenēt iemaņas sarunāties ar klientiem/pacientiem, izmantot terapeitiskās intervences, metodes un tehnikas psihologa darba kontekstā.

Priekšzināšanas

Psihologa profesionālā darbība un ētika I, Personības psiholoģija, Attīstības psiholoģija, Klīniskā psiholoģija.

Rezultāti

Zināšanas

Raksturo psiholoģiskās konsultēšanas un psihoterapijas atšķirības, apraksta konsultēšanas attiecību ar klientu/pacientu veidošanas principus un salīdzina to īpatnības dažādās konsultēšanas pieejās, apraksta un izskaidro individuālās konsultēšanas procesa etapus, nosauc terapeitiskās intervences un apraksta konsultēšanas vidi.

Prasmes

Reflektē par savām prasmēm un pieredzi, spēj sniegt atgriezenisko saiti kursabiedriem par viņu prasmēm. Pauž empātisku attieksmi pret klientu/ pacientu (kursabiedru).

Kompetences

Pielieto konsultēšanas mikroprasmes, atbilstoši situācijas kontekstam, spēj izveidot konsultēšanas attiecības ar klientu/pacientu; noslēgt vienošanos. Atpazīst lietotās konsultēšanas prasmes savā un citu darbā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Psiholoģija, PSb5BakalaursObligātsZane Avotiņa, Ingūna Griškēviča
Psiholoģija, LFPSb5BakalaursObligātsZane Avotiņa, Ingūna Griškēviča