Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Silva Rupaine
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Veicināt pamatzināšanu apguvi par psihosociālo rehabilitāciju.
Veidot izpratni par psihosociālo rehabilitācija kā vienu no rehabilitācijas veidiem. Veidot prasmes par psihosociālās rehabilitācijas formām, metodēm, plāna sastādīšanu.

Priekšzināšanas

Zināšanas par sociālo palīdzību un sociālo pakalpojumu sistēmu, zināšanas par sociālo likumdošanu, sociālo apdrošināšanu, sociālo rehabilitāciju. Zināšanas par sociālā gadījuma risināšanu; zināšanas par sociālo darbu krīzes situācijās.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti gūs zināšanas par: • rehabilitācijas veidiem; • psihosociālo rehabilitāciju ar dažādām mērķa grupām • psihosociālās rehabilitācijas komandas izveides procesu; • profesionāļu sadarbības principiem un kompetencēm psihosociālās rehabilitācijas komandā; • sociālā darba metodēm un prasmēm psihosociālajā rehabilitācijā.

Prasmes

Izstrādāt psihosociālās rehabilitācijas plānu, atbilstoši klienta vajadzībām. Izskaidrot klientam psihosociālā pakalpojuma nepieciešamību, motivēt klientu piedalīties psihosociālās rehabilitācijas programmā.

Kompetences

Spēs izstrādāt psihosociālās rehabilitācijas plānu, balstoties uz klienta sociālo problēmu un sociālo vajadzību analīzi; Spēs izprast psihosociālā plāna sastādīšanas norisi un nepieciešamību, klientu problēmu risināšanai; Spēs diferencēt psihosociālās rehabilitācijas atšķirības, salīdzinot ar sociālo rehabilitāciju un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojuma klientu specifiku.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD5BakalaursObligātsSilva Rupaine