Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Klāvs Sedlenieks

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_024LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģijaMērķauditorija:Sociālā antropoloģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)18Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Socioloģijā, filozofijā.
Mērķis:
Sniegt ieskatu radniecības kā pētniecības nozares vēsturiskajā attīstībā un jaunākajās teorijās.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads radniecības problemātikā antropoloģijāLekcijas1.00auditorija
2Radniecības pētījumu pirmsākumi - evolucionārā pieejaLekcijas1.00auditorija
3Radniecības terminoloģiju tipiLekcijas1.00auditorija
4Pēctecības teorija radniecībāLekcijas1.00auditorija
5Pēctecības teorija antropoloģijāNodarbības1.00auditorija
6Aliances teorijaLekcijas1.00auditorija
7Jaunās reproduktīvās teorijas un radniecībaLekcijas1.00auditorija
8Radniecība mūsdienu LatvijāLekcijas1.00auditorija
9Studentu individuālo darbu prezentācijasNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studentiem patstāvīgi jāapgūst obligātā literatūra, jāgatavo nepieciešamie rakstu darbi un mutiskās uzstāšanās. Studenti patstāvīgi gatavojas semināriem, apmeklē bibliotēku un izmanto pieejamos digitālos resursus, lai sagatavotos klātienes nodarbībām. Specifiskie uzdevumi tiek aktualizēti katru gadu un izklāstīti e-studiju platformā.
Vērtēšanas kritēriji:
Rakstisks eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā iegūst zināšanas par radniecības studiju vēsturi sociālajā antropoloģijā, svarīgākajiem etnogrāfiskajiem un teorētiskajiem pētījumiem, kā arī pētniecības tendencēm mūsdienās.
Prasmes:Studenti apgūst prasmi radoši pielietot radniecības pētījumus kultūru un sabiedrību interpretēšanā un analīzē.
Kompetences:
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Abu-Lughod, L. 1993 Writing women’s worlds. 1. nodaļa, Berkeley, Los Angelos, University of California Press
2Barnes, J.A. 1962. African models in the New Guinea highlands. Man 62:5-9
3Beitners, D. 1998. Traditional Latvian Culture: Pragmatism and Love. Love and Law in Europe. Aldershot.121. – 126.
4Blackwood, E. 2000 Webs of power: women, kin and community in a Sumatran village Ievads un 3. nodaļa, Rowman & Littlefield Publishers
5Bloch, M. 1997 How we think they think, Westview Press
6Cambell, J.1963 The kindred in a Greek mountain community. In Mediterranean countrymen: essays in the social anthropology of the Mediterranean (ed. J. Pitt-Rivers) Paris, Mouton.
7Cannell, F. 1999. Power and intimacy in the Christian Phillipines. 1. nodaļa. Cambridge University Press
8Carsten, J., Hugh-Jones S. (eds) 1995. About the house: Levi-Strauss and beyond.
9Carsten, J. 2004. After Kinship. Cambridge, Cambridge University Press
10Carsten, J. (ed). 2000 Cultures of relatedness, Cambridge, Cambridge University Press
11Delaney, C. 1995. Father State, Motherland and the Birth of Modern Turkely, in S. Yanagisako, C. Delaney (ed. ) Naturalizing Power, New York, London, Routledge.
12Engels, F. 1846. Ģimenes, privātīpašuma un valsts izcelšanās: sakarā ar L.H. Morgana pētījumiem. 3. nodaļa Marksa-Engelsa-Ļeņina institūts, Rīga, LVI,
13Fortes, M. Evans-Pritchard, E. (ed) 1958 African political systems. London, New York, Toronto. Oxford University Press
14Fortes, M. 1949. The web of kinship among the Tallensi. 1. un 2. nodaļa. London
15Eriksen, T.H. 2001. Small Places, Large Issues. An Introduction to Social and Cultural Anthropology. 6. nodaļa. Kinship as Descent, 7. nodaļa Marriage and Alliance” London, Pluto Press. 93. – 123.
16Freeman, J.D. 1958 The family system of the Iban of Borneo. In J. Goody (ed.) The developmental cycle in domestic groups.
17Holy, L. Anthropological Perspectives on Kinship. 1996, London, Pluto Press
18Gilbert. D. 1981 Cognatic descent groups in Upper Class Lima. American Ethnologist 8L 939-58.
19Ķīlis, R. 2005. Vai vienai laulībai dzīve par garu? Sarunas. 1-4
20Kendall, L. 1996. Getting married in Korea. 3. nodaļa. University of California Press
21Leach, E. 1966. Political systems of Highland Burma. Ievads, 4 un 5 nodaļa, London, New York, Continuum
22Lévi-Strauss, C.1987. Anthropology and Myth (The concept of House un On Indonesia), Blackwell
23Lévi-Strauss, C.1971. The elementary structures of kinship (8. un 9. nodaļa), Beacon Press
24Lévi-Strauss, C.1985. “The family” in The view from afar, University Of Chicago Press
25McKinnon, S. 1991 From a shattered sun: hierarchy, gender and alliance in the Tanimbar islands. 2. nodaļa, University of Wisconsin Press
26Myers. F. 1986. Pintupi country. Pintupi self. 3., 5., 6. nodaļa, Smithsonian Institution Press, Wash., D.C.
27Richards, A. 1950. Some type of family Structure among the central Bantu in A.R. Radcliffe-Brown and Daryll Forde, eds., African systems of kinship and marriage. London: Oxford University Press
28Sanday, P.R. 1990. Androcentric and matrifocal representation in Minangkabau Ideology. In Beyond the second sex: new directions in the anthropology of gender (ed). P.R. Sanday, R. Goodenaugh. Philadelphia, University of Pennsylvania Press
29Schneider, D.M. 1984. A critique of the study of kinship. Ievads, 14., 15. un 16. nodaļa, University of Michigan Press
30Strathern, A. 1973 Kinship, descent and locality: some New Guinea examples in The Character of kinship (ed.) J. Goody, Cambridge University Press
31Strathern, M. 1992. After Nature: English kinship in the late twentieth century. 1. nodaļa “Individuality and Diversity” Cambridge, Cambridge University Press
32Thune, C.E. 1989. Death and matrilineal reincoporation on Normanby island in F.H. Damon, R. Wagner (eds) Death rituals and life in the societies of Kula ring, Northern Illinois University Press.
33Trautman, T. 1987 A lawyer among the Iroquois. 3. nodaļa Lewis Henry Morgan and the invention of kinship, Berkeley, University of California Press
34Trawick, M. 1990 Notes on love in Tamil family Chapter 4, University of California Press
35Weston, K. 1992 Families we choose: lesbians, gays, kinships. 7. nodaļa Parenting in the age of AIDS. 165. – 193.