Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sociālā antropoloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģija

Mērķis

Sniegt ieskatu radniecības kā pētniecības nozares vēsturiskajā attīstībā un jaunākajās teorijās.

Priekšzināšanas

Socioloģijā, filozofijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā iegūst zināšanas par radniecības studiju vēsturi sociālajā antropoloģijā, svarīgākajiem etnogrāfiskajiem un teorētiskajiem pētījumiem, kā arī pētniecības tendencēm mūsdienās.

Prasmes

Studenti apgūst prasmi radoši pielietot radniecības pētījumus kultūru un sabiedrību interpretēšanā un analīzē.

Kompetences

.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālā antropoloģija, SAM1MaģistrsObligātsAnna Žabicka