Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Veicināt studējošo profesionālās kompetences pilnveidi, kuru raksturo prasmes autonomi izvērtēt un analizēt savus un svešus fotogrāfiju projektus, kā arī profesionāli un radoši veidot savus personīgos projektus ar fotogrāfijas palīdzību.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie demonstrē padziļinātas integrētas zināšanas un kritisku izpratni par radošās fotogrāfijas vēsturisko attīstību un aktuālajām tendencēm Latvijā un pasaulē.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie kritiski izprot un pauž personīgu attieksmi par parādībām radošajā fotogrāfijā, apzinoties to izcelsmes un izvērtēšanas dažādību.

Kompetences

Spēj autonomi pielietot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par radošo fotogrāfiju, radot jaunas idejas un pieejas fotogrāfijas medijā balstītiem projektiem. Studējošie prot autonomi plānot un virzīt savu profesionālo pilnveidi, padziļinot savu izpratni par radošo fotogrāfiju.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FO3BakalaursIerobežota izvēleAlnis Stakle
Multimediju komunikācija, MK3BakalaursIerobežota izvēleAlnis Stakle
Multimediju komunikācija, MKN5BakalaursIerobežota izvēleAlnis Stakle
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FON4BakalaursIerobežota izvēle