Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Signe Tomsone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Attīstīt izpratni par efektīvas multiprofesionālas komandas nozīmi rehabilitācijas pakalpojumu realizēšanā; sekmēt izpratni par rehabilitācijas komandas veidiem un sadarbības principiem.

Priekšzināšanas

Rehabilitācijas pamati, profesionālās darbības pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti izprot, prot nosaukt un raksturot rehabilitācijas komandas dalībniekus, rehabilitācijas komandas veidus un sadarbības principus, izprot rehabilitācijas pakalpojumu vidi.

Prasmes

Atpazīst faktorus, kas ietekmē komandas darbu un pielieto dažādas stratēģijas komandas darba efektivitātes uzlabošanai.

Kompetences

Spēj analizēt situāciju un sadarboties ar kolēģiem multiprofesionālā komandā, spēj diskutēt un vienoties par rehabilitācijas mērķiem, spēj dalīties ar savam zināšanām.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija, REHM2MaģistrsObligāts