Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Inese Gobiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Sniegt zināšanas un sekmēt kompetences primārajos sabiedrības veselības un veselības aprūpes jautājumos.

Priekšzināšanas

Epidemioloģijas pamati un internās medicīnas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

• Definēs sabiedrības veselības jēdzienu.
• Formulēs sabiedrības veselības nozares funkcijas.
• Nosauks mūsdienu sabiedrības veselības galvenās darbības jomas.
• Definēs uz pierādījumiem balstītas sabiedrības veselības jēdzienu.
• Definēs veselības jēdzienu.
• Nosauks veselību raksturojošos populāciju rādītājus.
• Definēs un atšķirs slimību profilakses līmeņus.
• Nosauks un aprakstīs augsta riska un populāciju slimību profilakses stratēģijas.
• Identificēs slimību skrīninga priekšnosacījumus attiecībā uz slimību, testu un ārstēšanu.
• Izklāstīs veselības veicināšanas jēdzienu un galvenos pamatprincipus.
• Paskaidros veselības veicināšanas mērķi pacientu veselības aprūpē.
• Nosauks veselības veicināšanas pieejas.
• Definēs veselības sistēmas pamata vērtības un ētiskos principus.
• Nosauks veselības aprūpes organizācijas un finansēšanas galvenos principus.
• Definēs kvalitātes jēdzienu veselības aprūpē.

Prasmes

• Diferencēs galvenās atšķirības starp sabiedrības veselību un medicīnu.
• Pielietos sabiedrības veselībā izmantotos jēdzienus.
• Izskaidros veselības mērīšanā izmantoto populācijas rādītāju būtību un pielietošanas iespējas.
• Izvērtēs slimību profilakses un veselības veicināšanas atšķirības.
• Atšķirs organizētu slīmību skrīningu no oportūnistisku slimību skrīninga.
• Salīdzinās augsta riska un populācijas stratēģijas priekšrocības un trūkumus slimību profilaksē.
• Pielietos veselības veicināšanas principus pacientu veselības aprūpē.
• Klasificēs veselības aprūpes sistēmas pēc to finansēšanas principiem.
• Atšķirs veselības aprūpes līmeņus.

Kompetences

• Pamatos sabiedrības veselības nozares būtību un nozīmi vēsturiskās attīstības un demogrāfiskā pārmaiņu kontekstā.
• Attiecinās un vispārinās sabiedrības veselības jautājumus uz klīnisko pētniecību un praksi.
• Argumentēs veselības veicināšanās un slimību profilakses lomu sabiedrības veselības uzlabošanā.
• Pamatos kvalitatīvas veselības aprūpes procesu dažādos līmeņos.
• Izvērtēs lēmumu pieņemšanas procesu veselības aprūpes organizēšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna12MaģistrsObligātsInese Gobiņa, Ģirts Briģis, Inese Stars
Medicīna11MaģistrsObligātsIeva Strēle, Lauma Spriņģe, Anda Ķīvīte-Urtāne, Dzintars Mozgis, Inese Stars, Inese Gobiņa
Medicīna11MaģistrsObligātsInese Gobiņa, Inese Stars, Ģirts Briģis, Anda Ķīvīte-Urtāne
Pediatrija11MaģistrsObligātsInese Gobiņa, Inese Stars, Dzintars Mozgis, Anda Ķīvīte-Urtāne
Sabiedrības veselība3BakalaursObligātsLauma Spriņģe, Anda Ķīvīte-Urtāne
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija8BakalaursObligātsInese Gobiņa, Ieva Strēle, Lauma SpriņģeInese Stars, Anda Ķīvīte-Urtāne,
Fizioterapija3MaģistrsObligātsAnda Ķīvīte-Urtāne, Lauma Spriņģe, Inese Stars, Ieva Strēle, Ģirts Briģis
Medicīna12MaģistrsObligātsInese Gobiņa, Anda Ķīvīte-Urtāne, Lauma Spriņģe, Ieva Strēle, Dzintars Mozgis, Inese Stars
Medicīna12MaģistrsObligātsInese Gobiņa, Ģirts Briģis, Lauma Spriņģe, Inese Stars, Anda Ķīvīte-Urtāne
Ortozēšana - protezēšana6BakalaursObligātsAnda Ķīvīte-Urtāne, Dzintars Mozgis, Inese Stars
Pediatrija12MaģistrsObligātsInese Gobiņa, Lauma Spriņģe, Anda Ķīvīte-Urtāne, Ieva Strēle, Ģirts Briģis, Inese Stars, Dzintars Mozgis
Sabiedrības veselība4BakalaursObligātsAnda Ķīvīte-Urtāne, Lauma Spriņģe, Inese Gobiņa, Ieva Strēle, Irisa Zīle-Velika, Signe Subatniece, Toms Pulmanis, Alise Krūmiņa, Līva Goba
Sociālais darbs4BakalaursObligātsInese Gobiņa, Inese Stars, Dzintars Mozgis, Anda Ķīvīte-Urtāne, Lauma Spriņģe
Sociālais darbs4BakalaursObligātsAnda Ķīvīte-Urtāne, Inese Stars, Dzintars Mozgis
Veselības psiholoģija2MaģistrsIerobežota izvēleAnita Villeruša, Anda Ķīvīte-Urtāne, Lauma Spriņģe, Inese Stars
Veselības psiholoģija4MaģistrsIerobežota izvēleAnita Villeruša, Lauma Spriņģe, Anda Ķīvīte-Urtāne, Inese Stars, Dzintars Mozgis
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna11MaģistrsObligātsInese Gobiņa, Anda Ķīvīte-Urtāne, Dzintars Mozgis, Inese Stars, Ieva Strēle, Anita Villeruša
Medicīna12MaģistrsObligātsInese Gobiņa, Ģirts Briģis, Inese Stars
Medicīna11MaģistrsObligātsInese Gobiņa, Inese Stars, Ģirts Briģis
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna12MaģistrsObligātsDzintars Mozgis, Inese Gobiņa, Inese Stars, Lauma Spriņģe, Anda Ķīvīte-Urtāne, Anita Villeruša
Medicīna12MaģistrsObligātsInese Gobiņa, Ģirts Briģis, Inese Stars, Lauma Spriņģe
Pediatrija12MaģistrsObligātsDzintars Mozgis, Inese Stars, Anda Ķīvīte-Urtāne, Ieva Strēle, Lauma Spriņģe, Inese Gobiņa, Anita Villeruša
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna11MaģistrsObligātsLauma Spriņģe, Dzintars Mozgis, Inese Stars, Anda Ķīvīte-Urtāne, Ieva Strēle, Inese Gobiņa, Irisa Zīle-Velika, Toms Pulmanis
Medicīna11MaģistrsObligātsInese Gobiņa, Ģirts Briģis, Inese Stars, Lauma Spriņģe
Medicīna12MaģistrsObligātsInese Gobiņa, Ģirts Briģis, Inese Stars, Lauma Spriņģe
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna12MaģistrsObligātsInese Stars, Dzintars Mozgis, Toms Pulmanis, Anda Ķīvīte-Urtāne, Lauma Spriņģe, Aija Bukova-Žideļūna
Medicīna11MaģistrsObligātsGunta Lazdāne, Inese Stars, Lauma Spriņģe, Inese Gobiņa, Toms Pulmanis, Ģirts Briģis, Aija Bukova-Žideļūna
Pediatrija12MaģistrsObligātsLauma Spriņģe, Dzintars Mozgis, Inese Stars, Toms Pulmanis, Aija Bukova-Žideļūna
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna11MaģistrsObligātsDzintars Mozgis, Inese Stars, Toms Pulmanis, Solvita Kļaviņa-Makrecka, Inese Gobiņa, Laura Isajeva, Aija Bukova-Žideļūna
Medicīna11MaģistrsObligātsToms Pulmanis, Inese Stars, Dins Šmits, Aija Bukova-Žideļūna, Inese Gobiņa, Lauma Spriņģe, Ģirts Briģis
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna12MaģistrsObligātsInese Stars, Dzintars Mozgis, Aija Bukova-Žideļūna, Laura Isajeva, Toms PulmanisLauma Spriņģe,
Medicīna11MaģistrsObligātsDins Šmits, Inese Stars, Aija Bukova-Žideļūna, Lauma Spriņģe
Pediatrija12MaģistrsObligātsDzintars Mozgis, Inese Stars, Aija Bukova-Žideļūna, Laura Isajeva, Lauma Spriņģe, Toms Pulmanis
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna11MaģistrsObligātsAija Bukova-ŽideļūnaInese Stars, Dzintars Mozgis, Lauma Spriņģe, Artūrs Kaļva, Inese Gobiņa, Ieva Strēle,
Medicīna11MaģistrsObligātsMirdza Kursīte, Aija Bukova-Žideļūna, Dins Šmits, Inese Gobiņa, Inese Stars, Artūrs Kaļva, Toms Pulmanis
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna12MaģistrsObligātsLaura Isajeva, Inese Stars, Mirdza Kursīte, Dzintars Mozgis, Artūrs Kaļva, Kristīne Ozoliņa
Medicīna11MaģistrsObligātsMirdza Kursīte, Inese Stars, Dins Šmits, Kristīne Ozoliņa, Laura Isajeva, Artūrs Kaļva, Lauma Spriņģe, Inese Gobiņa
Pediatrija12MaģistrsObligātsMirdza Kursīte, Inese Stars, Artūrs Kaļva
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna11MaģistrsObligātsInese Gobiņa
Medicīna11MaģistrsObligātsInese Gobiņa
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna12MaģistrsObligātsInese Gobiņa
Medicīna11MaģistrsObligātsInese Gobiņa
Pediatrija12MaģistrsObligātsInese Gobiņa