Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Egita Senakola
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Stomatoloģija

Mērķis

Praktiskas izpratnes veidošana par sabiedrības aprūpes iespējām zobārstniecībā, veidojot pozitīvu profesionālu attieksmi pret veselības un mutes veselības veicināšanu un izglītošanu, izpratne plānot un izstrādāt izglītojošās programmas zobārstniecībā dažādām iedzīvotāju vecuma grupām.

Priekšzināšanas

Stomatoloģisko saslimšanu profilakse, periodontoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Ietver izpratni par primārās veselības aprūpes principiem, kopējo riska faktoru pieeju, mutes veselības aprūpes organizācijas principiem un modeļiem Latvijā un ārzemēs. Izpratni par mutes veselības veicināšanas - izglītošanas principiem un pieejām, zobārstniecības komandas lomu veselības veicināšanā un izglītošanā.

Prasmes

Students pēc kursa beigšanas spēs novērtēt un praksē pielietot mutes veselības veicināšanas un izglītošanas pamatprincipus. Spēs savā klīniskajā darbā vispirms ievērot profilaktisko pieeju un stratēģijas, pretstatā ārstēšanas režīmam zobārstniecībā. Spēs izvērtēt atsevišķa indivīda profilaktiskās vajadzības - pacienta ēšanas paradumus, higiēnas iemaņas, ieteikt smēķēšanas atmešanas nosacījumus, izglītot pacientus kā novērst zobu traumas un rīkoties to gadījumā.

Kompetences

Students pēc kursa beigšanas spēs izglītot zobārstniecības pacientus un sniegt primāro mutes veselības aprūpi dažāda vecuma iedzīvotājiem. Spēs piedalīties dažādu mutes veselības veicinošu, izglītojošu programmu izstrādē un realizācijā iedzīvotājiem dažādās vecuma grupās.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz6MaģistrsObligātsEgita Senakola, Sergio Andres Uribe Espinoza
Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF6MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF6MaģistrsObligāts