Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Vita Savicka
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Bibliotēkzinātne

Mērķis

Iepazīstināt ar sabiedrisko attiecību un mārketinga komunikācijas būtību, uzdevumiem, koncepcijām un pamatprincipiem.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pārzina sabiedrisko attiecību un mārketinga komunikācijas principus, metodes, ētiku.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj kritiski analizēt organizāciju komunikāciju un to novērtēt.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie izprot stratēģisko un taktisko komunikāciju, un to konceptus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FO1BakalaursIerobežota izvēle
Fotogrāfija, FON3BakalaursIerobežota izvēle
Multimediju komunikācija, MK1BakalaursObligāts
Multimediju komunikācija, MKN3BakalaursObligāts
Sabiedriskās attiecības, SA1BakalaursObligāts