Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Vladimirs Voicehovskis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu
Zinātnes nozare:Medicīna; Internā medicīna

Mērķis

Veidot studentu izpratni par profesionālo komunikāciju kā būtisku ārsta praktiskā darba sastāvdaļu. Attīstīt studējošo spējas izvēlēties konkrētajā klīniskajā situācijā adekvātu komunikācijas formu un veidu.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomijā un fizioloģijā, zināšanas no ievada medicīnas vēsturē, ētikā un tiesībās; zināšanas no medicīnas filozofijas un bioētikas; zināšanas no ievada studiju procesā; zināšanas no argumentācijas pamatiem.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošais spēs demonstrēt:
• izpratni komunikācijas sfērā un aprakstīt ētikas teorētisko atziņu sasaisti ar ārstnieciskās darbības lietišķiem aspektiem;
• izpratni par saskarsmes saturu, formām un veidiem ārsta praktiskajā darbā;
• orientēšanos ārsta saskarsmes īstenošanas veidos dažādās klīniskās situācijās.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošais pratīs:
• komunicēt ar pacientu un viņu tuviniekiem, citām veselības aprūpē iesaistītām personām;
• izvēlēties atbilstošu saskarsmes formu pacienta izmeklēšanā un ārstēšanas kontrolē atkarībā no pacienta vecuma, dzimuma, temperamenta, etniskās un reliģiskās piederības;
• izvēlēties atbilstošāko komunikāciju pēc formas un satura dažādās klīniskās situācijās.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošais:
• Spēs komunicēt ar dažādas kompetences un atšķirīgas pieredzes personām par profesionāliem jautājumiem, panākot personu veselībai, sabiedrībai vai videi labvēlīgus risinājumus.
• Spēs profesionāli vadīt sarunas ar pacientiem un viņu tuviniekiem, izvērtējot problēmu un tajā iesaistītās personas.
• Veiks situācijas analīzi, demonstrēt individuālu attieksmi pret pacientu un radošu pieeju katrā klīniskā gadījumā.
• Spēs analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsVladimirs VoicehovskisLana Vainšteine, Sergejs Babikovs, Eduards Krustiņš, Mihails Bekers-Ančipolovskis,
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsDaina Zepa, Juris Meijers, Jānis Zaļkalns, Ieva Salmane-Kuļikovska, Maija Kārkliņa
Medicīna4MaģistrsObligātsVladimirs Voicehovskis, Mihails Bekers-Ančipolovskis, Eduards Krustiņš, Sergejs Babikovs, Lana Vainšteine, Larisa Umnova, Ralfs Zuzāns, Tarass Ivaščenko
Pediatrija4MaģistrsObligātsJuris Meijers, Ieva Salmane-Kuļikovska, Jānis Zaļkalns
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsEduards Krustiņš, Mihails Bekers-Ančipolovskis, Sergejs Babikovs, Lana Vainšteine, Tarass Ivaščenko, Vladimirs Voicehovskis, Marika Tetere, Ieva Salmane-Kuļikovska
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsMarika Tetere, Juris Meijers, Jānis Zaļkalns, Daina Zepa, Maija Kārkliņa, Ieva Salmane-Kuļikovska, Sabīne Upmale, Dana Kigitoviča, Guntis Bahs
Medicīna4MaģistrsObligātsVladimirs Voicehovskis, Lana Vainšteine, Mihails Bekers-Ančipolovskis, Sergejs Babikovs, Marika Tetere, Tarass Ivaščenko, Eduards Krustiņš, Larisa Umnova, Leonīds Pugo, Dana Kigitoviča, Sabīne Upmale, Ieva Salmane-Kuļikovska
Pediatrija4MaģistrsObligātsJānis Zaļkalns, Ieva Salmane-Kuļikovska, Juris Meijers, Daina Zepa, Lana Vainšteine, Maija Kārkliņa
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsVladimirs VoicehovskisMihails Bekers-Ančipolovskis, Sergejs Babikovs, Leonīds Pugo, Marika Tetere, Tarass Ivaščenko, Eduards Krustiņš, Linda Kundziņa, Georgijs Moisejevs, Ieva Salmane-Kuļikovska, Lana Vainšteine,
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsJānis Zaļkalns, Daina ZepaJuris Meijers, Maija Kārkliņa, Vladimirs Voicehovskis, Tarass Ivaščenko, Santa Slokenberga, Guntis Bahs, Dana Kigitoviča, Ieva Salmane-Kuļikovska, Marika Tetere, Sabīne Upmale,
Medicīna4MaģistrsObligātsVladimirs VoicehovskisSergejs Babikovs, Mihails Bekers-Ančipolovskis, Leonīds Pugo, Justīne Māliņa-Bambīte, Linda Kundziņa, Tarass Ivaščenko, Anda Vīksna, Eduards Krustiņš, Helmuts Bināns, Olga Minibajeva, Valdis Ģībietis, Kristaps Šablinskis, Santa Slokenberga,
Pediatrija4MaģistrsObligātsJānis Zaļkalns, Juris Meijers, Helmuts Bināns, Vladimirs Voicehovskis, Maija Kārkliņa, Ieva Salmane-Kuļikovska, Lana Vainšteine, Daina Zepa
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsSergejs Babikovs, Valdis Ģībietis, Helmuts Bināns, Justīne Māliņa-Bambīte, Olga Minibajeva, Tarass Ivaščenko, Mihails Bekers-Ančipolovskis, Vladimirs Voicehovskis, Mihails Romanovs, Dina Pjuse, Linda Kundziņa, Eduards Krustiņš, Georgijs Moisejevs, Leonīds Pugo, Ieva Salmane-Kuļikovska, Marika Tetere, Lana Vainšteine
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsJuris Meijers, Jānis Zaļkalns, Daina Zepa, Georgijs Moisejevs, Vladimirs Voicehovskis, Tarass Ivaščenko, Santa Slokenberga, Oļegs ŠubaOlga Kliševiča, Elizabete Tērauda,
Medicīna4MaģistrsObligātsSergejs Babikovs, Mihails Bekers-Ančipolovskis, Helmuts Bināns, Valdis Ģībietis, Tarass Ivaščenko, Linda Kundziņa, Olga Minibajeva, Santa Slokenberga, Vladimirs Voicehovskis, Mihails RomanovsDina Pjuse, Larisa Umnova, Eva Moreino, Jelizaveta Aleksejeva,
Pediatrija4MaģistrsObligātsJānis Zaļkalns, Vladimirs Voicehovskis
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsVladimirs Voicehovskis, Sergejs Babikovs, Jūlija Zepa, Inita Buliņa, Mihails Bekers-Ančipolovskis, Daina Zepa, Lilija Ķēniņa, Tarass Ivaščenko, Olga Kliševiča, Larisa Umnova, Ieva Salmane-Kuļikovska, Marika Tetere, Leonīds Pugo, Linda Kundziņa, Valdis Ģībietis, Justīne Māliņa-Bambīte, Georgijs Moisejevs, Olga Minibajeva, Dina Pjuse, Mihails Romanovs, Helmuts Bināns, Lana Vainšteine, Eduards Krustiņš
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsVladimirs Voicehovskis, Inita Buliņa, Mihails Bekers-Ančipolovskis, Mihails Bekers-Ančipolovskisko, Tarass Ivaščenko, Jūlija Zepa, Emma Sokolova, Sergejs Babikovs, Olga Kliševiča, Marija Burčeņa, Mihails Romanovs, Sabīne Skrebinska, Larisa Umnova, Kārlis Klētnieks, Eva Moreino, Santa Slokenberga, Valdis Ģībietis
Medicīna4MaģistrsObligātsDaina Zepa, Jānis Zaļkalns, Oļegs Šuba, Juris Meijers, Vladimirs Voicehovskis, Tarass Ivaščenko, Santa Slokenberga, Olga Kliševiča, Edmunds Jansons, Georgijs Moisejevs, Elizabete Tērauda, Eva Moreino
Pediatrija4MaģistrsObligātsOlga Kliševiča, Juris Meijers, Vladimirs Voicehovskis, Jānis Zaļkalns
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsOlga Minibajeva, Olga Kliševiča, Sergejs Babikovs, Mihails Bekers-Ančipolovskis, Tarass Ivaščenko, Vladimirs Voicehovskis, Jūlija Zepa, Inita Buliņa