Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Zane Krieķe
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Māszinības; Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija

Mērķis

Attīstīt studentos spēju argumentēti diskutēt par savstarpējo attiecību psiholoģiskajām likumsakarībām un veiksmīgas profesionālas komunikācijas nozīmi veselības aprūpes procesa realizācijas laikā; veicināt saskarsmes prasmju attīstību un pilnveidošanu.

Priekšzināšanas

Vidusskolas līmeņa zināšanas sociālajās zinātnēs.

Rezultāti

Zināšanas

Apraksta saskarsmes veidus; apraksta komunikācijas lomu aprūpes procesā klīniskā vidē; nosauc profesionālas komunikācijas aspektus saskarsmes modelī ar pacientu klīniskajā vidē; izprot klīnisko interviju un konsultēšanas tehnikas; apraksta konfliktu, tā cēloņus un risināšanas veidus; izprot stresa nozīmi profesionālajā darbībā.

Prasmes

Atpazīst un raksturo dažādas emocijas; simulācijās profesionāli vada sarunu, ievācot anamnēzi un vadot motivējošo interviju; simulētās mācību situācijās pielieto konflikta risināšanas prasmes; identificē situācijas, kas rada izdegšanas risku; izvērtē savus resursus, izdegšanas riskus un pilnveidojamās prasmes profesionālajā komunikācijā; simulētās mācību situācijās pielieto konflikta risināšanas prasmes.

Kompetences

Spēj argumentēti diskutēt un pamatot savu viedokli par dažādām saskarsmes situācijām klīniskajā aprūpē, kā arī par profesionālas komunikācijas nozīmi veselības aprūpes procesa realizācijas laikā;
Spēj izvēlēties un pielietot atbilstošas klīniskās intervijas tehnikas un metodes, kā arī konflikta risināšanas prasmes.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF2BakalaursObligātsZane Krieķe
Māszinības, ĀSNMZF2BakalaursObligātsZane Krieķe
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF1BakalaursObligāts
Sabiedrības veselība, SVF7BakalaursIerobežota izvēle
Vecmāte, MZFVb3BakalaursObligāts