Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Signe Subatniece

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_039LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Signe Subatniece
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Studiju kursa apguves uzsākšanai: pamatzināšanas cilvēka anatomijā un fizioloģijā.
Mērķis:
Veicināt zināšanas seksuālajā veselībā un attīstīt studentu prasmes plānot un vadīt praktiskas nodarbības.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1NVO "Papardes zieds" organizācija, mērķi, galvenie uzdevumi un darbības sfēras. Neformālā izglītība - tās principi, mērķi, iespējas.Lekcijas1.00cits
2Neformālās izglītības kā pieredzes izglītības aspekti.Nodarbības1.00cits
3Pubertāte - fiziskie aspekti.Lekcijas1.00cits
4Pubertāte - emocionāli aspekti.Lekcijas1.00cits
5Savstarpējo attiecību veidošanas būtība un analīze.Nodarbības1.00cits
6Psihiskās veselības jautājumi pusaudžu vecumā- anoreksija, bulīmija, pašsavainošanās, vardarbība.Lekcijas1.00cits
7Stereotipi - definīcija, būtība, aspekti.Lekcijas1.00cits
8Lēmuma veidošanās par seksuālo attiecību uzsākšanu.Nodarbības1.00cits
9Kontracepcija. Aborts.Lekcijas1.00cits
10Kontracepcija un aborts - problemātika un iespējas mūsdienu sabiedrībā.Nodarbības1.00cits
11STI,HIV/AIDS, drošs sekss.Lekcijas1.00cits
12Vīrieša veselība.Lekcijas1.00cits
13Video treniņš par apgūtajiem tematiem.Nodarbības1.00cits
14Nodarbību plāna izstrāde.Nodarbības1.00cits
15Nodarbību vadīšana Latvijas skolās par seksuālo veselību.Nodarbības2.00cits
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Izstrādāt un novadīt 2 nodarbības skolēniem Latvijas skolā.
Vērtēšanas kritēriji:
Izstrādātas un praktiski novadītas 2 nodarbības par seksuālo veselību; atbildēti 10 jautājumi par seksuālo veselību.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Par nodarbību veidošanas uzbūvi, principiem; par fiziskajām un emocionālajām izmaiņām pubertātē; par attiecību veidošanu, zināšanas par ēšanas traucējumiem; zināt , kur meklēt palīdzību problēmu gadījumos; zināt un izprast stereotipu nozīmi, rašanās mehānismus; zināt kontracepcijas metodes, to lietošanas principus un efektivitāti; zināšanas par biežākajiem mītiem jauniešu vidū par seksuālo attiecību uzsākšanu.
Prasmes:Veidot plānu nodarbību vadīšanai un vadīt nodarbību, runājot ar jauniešiem viņiem saprotamā valodā; prasmes atbildēt uz jauniešu jautājumiem; prasmes demonstrēt prezervatīvu un citas kontracepcijas metodes.
Kompetences:Holistiski izprast seksualitātes jēdzienu būtību, pubertātes procesa norisi, kompetences par palīdzēšanas spēju robežām dažādās situācijās, par to , kas ir apzināts lēmums uzsākt seksuālas attiecības un kā par to runāt.
Bibliogrāfija