Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Vents Sīlis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Filozofija; Filozofiskā antropoloģija

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar to, kā mūsdienu kultūrā vēsturiski veidojušies priekšstati par seksualitāti, seksuālajām praksēm, laulībām un intīmajām attiecībām. Parādīt seksualitātes un mīlestības mijiedarbības dinamiku, kā arī raksturot seksualitāti kā eksistenciālu kategoriju. Kursa apgūšana palielinās studentu dzīves kvalitāti un apmierinātību ar studiju procesu RSU.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie iegūs zināšanas par būtiskākajām seksualitātes koncepcijām un to vēsturiskajām transformācijām, kas kalpo par kontekstu mūsdienu sabiedrībā pastāvošām seksualitātes interpretācijām.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie pratīs orientēties seksualitātes teorētiskajās koncepcijās un attiecināt tās uz konkrētām praktiskām problēmām, kas eksistē mūsdienu kultūrā un cilvēku attiecībās.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie spēs pielietot kursā aplūkotās filozofiskās, antropoloģiskās, socioloģiskās un psiholoģiskās idejas attiecību analīzē un risināšanā, kā arī īstenot uz pacientu centrētu, holistisku medicīnas aprūpi.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF6MaģistrsIerobežota izvēleVents Sīlis
Medicīna, MF8MaģistrsIerobežota izvēleVents Sīlis
Medicīna, SSNMF6MaģistrsIerobežota izvēleVents Sīlis
Medicīna, SSNMFz5MaģistrsIerobežota izvēleVents Sīlis
Medicīna, SSNMF8MaģistrsIerobežota izvēleVents Sīlis
Medicīna, SSNMFz7MaģistrsIerobežota izvēleVents Sīlis
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz6MaģistrsIerobežota izvēleVents Sīlis
Medicīna, SSNMF7MaģistrsIerobežota izvēleVents Sīlis
Medicīna, SSNMFz8MaģistrsIerobežota izvēleVents Sīlis
Medicīna, SSNMF5MaģistrsIerobežota izvēleVents Sīlis
Medicīna, MF5MaģistrsIerobežota izvēleVents Sīlis
Medicīna, MF7MaģistrsIerobežota izvēleVents Sīlis