Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Kristaps Zaļais
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Angļu
Zinātnes nozare:Ekonomika; Citas ekonomikas un uzņēmējdarbības apakšnozares

Mērķis

Attīstīt studējošo līderības prasmes, biznesa prezentācijas prasmes un biznesa idejas izstrādes prasmes.

Priekšzināšanas

Praktiskā uzņēmējdarbība. Biznesa pētījumu metodoloģija. Biznesa angļu valoda un lakoniska rakstība. Mikroekonomika. Makroekonomika. Grāmatvedība. Finanses.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa ietvaros tiks iegūtas zināšanas par līderību, tās attīstību un vēsturi, kā arī emocionālo zināšanu. Students pēc kursa apguves būs spējīgs nosaukt dažādus līderības veidus un praktiskus līderības piemērus.

Prasmes

Studentiem pabeidzot kursu būs prasmes par līderību, emocionālo inteliģenci un tās izmantošanu dažādās dzīves situācijās. Papildus studenti pratīs atšķirt līderību no vadīšanas. Kursa ietvarā arī tiks attīstīta prasme motivēt un iedvesmot komandas biedrus, grupu biedrus u.c. Studenti attīstīs biznesa idejas prezentācijas prasmes reālā un simulētā biznesa vidē RSU Biznesa inkubatorā.

Kompetences

Izmantojot kursā ietvertos grupu darbus, studenti attīstīs nepieciešamās kompetences strādājot grupās un uzņemoties dažādas lomas tajās. Kursa ietvaros būs jāveic vairākas situāciju analīzes, pēc kurām studenti būs spējīgi izmantot gan paši savas, grupas biedru, gan citu grupu un arī paša piemēra atspoguļotās kompetences.
Studenti izpratīs biznesa idejas prezentēšanas nozīmi, gaitu un augsto potenciālu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība, IBSEeng3BakalaursObligātsKristaps Zaļais, Romāns Putāns