Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Klāvs Sedlenieks

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_061LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Classes (number)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Classes (number)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Study course description
Zināšanas:
Pamatzināšanas sociālajās zinātnēs.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar sociālās antropoloģijas pamatiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1IevadsLectures1.00auditorija
2Sociālās antropoloģijas galvenie tematiskie virzieni (Dzimte un dzimums, radniecība, ekonomika, politika, reliģija)Lectures4.00auditorija
3Galveno tematisko virzienu apspriešana seminārosClasses5.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Uz katru semināru jāapgūst obligātā literatūra un jāuzraksta 1000 vārdu eseja par semināra tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
- students pārzina obligāto literatūru - students izprot aplūkojamās problēmas - students spēj formulēt viedokli un to argumentēti pamatot.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Studenti zina: - kas ir antropoloģija - kādas ir antropoloģijas galvenās pētniecības metodes - kādu jautājumu loku apskata antropoloģija - orientējas politikas, ekonomikas, dzimtes, radniecības, reliģijas pētniecības būtiskākajos jautājumos no antropoloģijas skatpunkta.
Prasmes:Uzlabota spēja analizēt akadēmisko literatūru uzlabota spēja rakstīt argumentētu tekstu uzlabota spēja analizēt sabiedriskus procesus, izmantojot antropoloģiskās zināšanas.
Kompetences:analizēt tekstus rakstīt esejas pamatot savu viedokli, balstoties antropoloģiskos pētījumos.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce