Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Lolita Vilka
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Socioloģijas teorija un vēsture

Mērķis

Apgūt sociālā darba nozares vēsturi un attīstīt studējošo spēju analizēt sociālās labklājības jomas jautājumus filozofiskās domas un vēsturisko notikumu kopsakarībās.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie izprot sociālā darba kā profesijas un akadēmiskas disciplīnas attīstību filozofiskās domas un vēsturisko notikumu kopsakarībās.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie izskaidro un argumentēti diskutē par sociālā darba jomas problēmjautājumiem, parāda vēsturiski pamatotu, zinātnisku pieeju sociālā darba problēmjautājumu izpētē un analīzē.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie patstāvīgi iegūst, atlasa un analizē informāciju sociālā darba nozarē kopumā un sociālā darbinieka profesijā, parāda, ka izprot un spēj vērtēt vēsturisko un filozofisko uzskatu ietekmes uz sociālā darba nozares attīstību.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SDN1BakalaursObligātsHelmuts Caune
Sociālais darbs, SD1BakalaursObligātsĀrija Baltiņa, Helmuts Caune