Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ēriks Švēde
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Ortopēdija

Mērķis

Nodrošināt studējošajiem teorētisko izglītību un praktisko iemaņu apguvi, kas nepieciešama Ortozēšanas - protezēšanas speciālista darbā ar cilvēkiem, kam ir kustību un balsta aparāta saslimšanas, iegūtas vai iedzimtas deformācijas un traumu sekas.

Priekšzināšanas

Labas zināšanas anatomijā un fizioloģijā, pirmā palīdzībā, medicīnas terminoloģijā, neiroloģijā un rentgenoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti iegūst zināšanas par medicīnas praksē biežāk sastopamajām ortopēdiskajām saslimšanām, to klīniskajām izpausmēm, diagnostikas un ārstēšanas principiem, potenciālajām rehabilitācijas iespējām un to realizāciju.

Prasmes

Studenti apgūst:
• prasmi izmeklēt slimnieku ar kustību un balsta aparāta saslimšanām vai to sekām;
• prasmi orientēties radioloģiskajos izmeklējumos;
• prasmi sastādīt protezēšanas - ortozēšanas plānu.

Kompetences

Studenti spēs izvērtēt pacienta vispārējo stāvokli, ortopēdiskās problēmas, sakārtot tās prioritārā secībā, zinās katras ortopēdiskās patoloģijas galvenos ārstēšanas un rehabilitācijas principus.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO6BakalaursObligāts