Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Uģis Ciematnieks
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģija

Mērķis

Veicināt zināšanu apgūšanu par sporta klubu veidošanas un vadīšanas procesiem, veicināt zināšanas dažādos klubu vadības un darbības aspektos, sniegt zināšanas par sporta/fitnesa klubu vadības pamatiem, ņemot vērā aktuālo LR likumdošanu. Iepazīstināt ar fitnesa klubu vadības principiem. Sniegt studentiem zināšanas par sporta kluba organizācijas vadību.

Priekšzināšanas

Ētika, uzvedības un saskarsmes kultūra, psiholoģija, lietvedība, darba vides ergonomika, darba tiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošais spēs:
• raksturot, kā apmierināt potenciālos klientus;
• izprast un izskaidrot mārketinga nozīmi klientu izpētē un piesaistē;
• nosaukt svarīgākos labas lokalizācijas priekšnoteikumus;
• izskaidrot, kā veidot klientu plūsmu un organizēt darbu;
• pamatot līderības lomu komandā;
• izskaidrot misijas un vīzijas, stratēģijas nozīmi klubu vadībā;
• raksturot brenda veidošanas nozīmi.

Prasmes

Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studenti pratīs izmantot biznesa principus savā ikdienā, sporta kluba darba organizēšanā, sava profesionālā pakalpojuma reklamēšanā, klientu apmierinātības uzlabošanā.

Kompetences

Iegūtās prasmes un kompetences ļaus orientēties komerciālos sporta klubu vadības principos.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sports, VS8BakalaursObligāts