Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Signe Rinkule

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.03.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_090LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģijaMērķauditorija:Sabiedrības veselība; Rehabilitācija; Ārstniecība; Sporta treneris
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Signe Rinkule
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, suukatrsu[pnkts]lv, suukatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, normālajā un patoloģiskajā fizioloģijā un bioķīmijā. Pamatzināšanas uzturmācībā.
Mērķis:
Apgūt pamatzināšanas par sportistu uzturu, veidot izpratni par pareizā uztura izvēli pie dažādām sportiskajām aktivitātēm un to ietekmējošiem faktoriem. Gūt priekšlikumus par ēdienkartes izveidošanu dažāda ranga un vecuma sportistiem. Tiek izklāstītas galvenās vadlīnijas sportistu uztura specifikā, sportista uztura specifiskie jautājumi kuri ir atkarīgi no slodzes intensitātes un sporta veida. Sportistu uztura pamatprincipi dažādā vecumā.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs – situācijas uzdevumu un medijos pieejamās informācijas analīze.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa ietvaros ir paredzēta ieskaite, kuras laikā tiek pārbaudītas zināšanas un sapratne par sportistu uzturu un veikts patstāvīgais darbs (vienas dienas ēdienkartes izveidošana ar turpmākajiem ieteikumiem).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studenti pratīs: - novērtēt un analizēt ikdienas sportistu uzturu; - aprakstīt uzturvielu ķīmisko uzbūvi un ietekmi uz sportistu veselību; - izvērtēt uzturu kā riska faktoru vai veselību veicinošu faktoru; - interpretēt nepieciešamās enerģijas, uzturvielu kombinācijas atkarībā no fiziskās slodzes.
Prasmes:- aprēķināt nepieciešamo uzturvielu daudzumu sportistu ēdienkartē atbilstoši sporta veidam un un slodzes intensitātei ( olbaltumvielas, ogļhidrāti, tauki); - aprēķināt nepieciešamā šķidruma daudzumu atbilstoši vecumam un sporta veidam; - piemērot pareiza uztura izvēli sportista ēdienkartē pirmssacensību, sacensību, pēcsacensību periodā.
Kompetences:- spēja pielietot savas zināšanas un nepieciešamības gadijumā veikt korekcijas uzturā, atbilstoši sporta veidam un slodzes intensitātei un sportista vecumam.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Z. Zariņš., L. Neimane „Uztura mācība”, Rīga, 2003.
Papildus literatūra
1The Encyclopaedia of Sports Medicine: An IOC Medical Commission Publication, Sports Nutrition (Volume XIX) by Ronald J. Maughan (Dec 16, 2013)
2Sport Nutrition - 2nd edition by Asker Jeukendrup and Michael Gleeson Dec 31, 2009.
3Handbook of Sports Medicine and Science, Sports Nutrition by Ronald J. Maughan and Louise M.Burke (Nov 22, 2002)