Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Indra Vīnberga
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:1. cikla (Bakalaura)
Mērķauditorija:Rehabilitācija; Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģija

Mērķis

Veicināt praktisko iemaņu un prasmju veidošanos fizisko vingrinājumu un kustību izpildē, prasmi sagatavot vingrojumu kombinācijas/kompleksus, pielietot vingrojumus, lai sasniegtu konkrētu nodarbības mērķi veselības sporta nodarbībā, praktiski vadīt un prezentēt tos. Apgūt teoriju un praksi par fizisko vingrinājumu nozīmi un pielietošanu veselības nostiprināšanā, slimību profilaksē un darbaspēju uzlabošanā. Iegūto zināšanu profesionālās kompetences pielietošanu praktiskajā vidē.

Priekšzināšanas

Anatomijā un fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti: nosauc veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei izmantojamos vingrinājumus; nosauc veselības sporta un sacensību sporta galvenās funkcijas; • uzskaita un klasificē veselības sportā izmantojamos nodarbību veidus; definē jēdzienus "veselība, veselīgs dzīvesveids, sports, veselības sports"; nosauc galvenos faktorus, no kuriem atkarīga cilvēka veselība; pamato fizisko vingrinājumu nozīmi, veselības nostiprināšanai; raksturo treniņu slodzi, noguruma simptomus pēc dažāda lieluma slodzēm, pārslodzes stadijas, pārslodzi izraisošos un pastiprinošos iemeslus; formulē aptaukošanās cēloņus un negatīvo ietekmi uz cilvēku organismu, fiziskās slodzes nozīmi un fizisko vingrinājumu pielietošanu aptaukošanās novēršanā; izklāsta fizisko vingrinājumu pielietošanu dažādu slimību profilaksē; raksturo bērnu, pusaudžu un jauniešu fizisko aktivitāšu specifiku; nosauc un rakstura fizisko aktivitāšu īpatnības senioriem; pastāsta par fiziskām aktivitātēm sportistiem ar veselības novirzēm un veselības stāvokļiem, kādos sporta veidos nodarbības ir aizliegtas; sakārto secīgi vingrojumus, veidojot vingrojumu kompleksus; apraksta vingrojumus; uzskaita fiziskās slodzes regulēšanas pamatprincipus vingrojumu kompleksā; nosauc metodiskos norādījumus, pareiza vingrojuma izpildei; pastāsta par elpošanu vingrojuma izpildē; izklāsta stiepšanās vingrinājumu pielietojumu vingrojumu kompleksā; parāda spēka vingrojumus muskuļu grupām ar savu ķermeņa svaru un vingrošanas inventāru.

Prasmes

Studenti: paskaidro aerobo, spēka un lokanības vingrinājumu pielietošanu veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei; atlasa katram klientam piemērotus vingrinājumus; izskaidro dažādu vingrinājumu nozīmi klienta mērķu sasniegšanai; interpretē veselību veicinošā treniņa pamatprincipus, to pielietošanu veselības sporta nodarbībās; veido fizisko aktivitāšu ieteikumu programmu dažāda vecuma cilvēkiem, atkarībā no veselības stāvokļa, fiziskās sagatavotības un mērķiem, izmantojot galvenos veselības sporta treniņa pamatprincipus; veido vingrošanas kompleksus ar un bez vingrošanas inventāra; vada vingrošanas kompleksus ar dalīto un plūsmas metodi; atlasa un attiecina metodiskās norādes konkrēta vingrinājumā izpildē; paskaidro elpošanas nozīmi vingrojuma izpildes laikā; pielieto dažādus spēka vingrojumus ar savu svaru un vingrošanas inventāru.

Kompetences

Izstrādā rekomendācijas fiziskai aktivitātei un nodarbību plānu dažāda vecuma klientiem, atkarībā no veselības stāvokļa, fiziskās sagatavotības un mērķiem, izmantojot galvenos veselības sporta treniņa pamatprincipus. Izglīto un pārliecina klientus par fizisko vingrinājumu nepieciešamību un lomu mūsdienās. Ieteic un pielieto savā profesionālajā praktiskajā vidē atbilstošus vingrojumus, klientu fiziskās aktivitātes, sagatavotības un veselības uzlabošanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFF3BakalaursObligātsIndra Vīnberga, Voldemārs Arnis, Kristiana Jansone