Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Indra Vīnberga
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģija

Mērķis

Veicināt teorijas un prakses apguvi par fizisko vingrinājumu nozīmi veselības nostiprināšanā un fiziskās sagatavotības paaugstināšanā. Iegūto zināšanu profesionālās kompetences pielietošanu praktiskajā vidē.

Priekšzināšanas

Anatomijā un fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

• nosaukt veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei izmantojamos vingrinājumus;
• nosaukt veselības sporta un sacensību sporta galvenās funkcijas;
• uzskaitīt un klasificēt veselības sportā izmantojamos nodarbību veidus;
• definēt jēdzienus "veselība, veselīgs dzīvesveids, sports, veselības sports";
• nosaukt galvenos faktorus, no kuriem atkarīga cilvēka veselība;
• pamatot fizisko vingrinājumu nozīmi veselības nostiprināšanai;
• raksturot treniņu slodzi, noguruma simptomus pēc dažāda lieluma slodzēm, pārslodzes stadijas, pārslodzi izraisošos un pastiprinošos iemeslus;
• formulēt aptaukošanās cēloņus un negatīvo ietekmi uz cilvēku organismu, fiziskās slodzes nozīmi un fizisko vingrinājumu pielietošanu aptaukošanās novēršanā;
• izklāstīt fizisko vingrinājumu pielietošanu dažādu slimību profilaksē;
• atlasīt katram klientam piemērotus vingrinājumus;
• izskaidrot dažādu vingrinājumu nozīmi klienta mērķu sasniegšanai;
• raksturot bērnu, pusaudžu un jauniešu fizisko aktivitāšu specifiku;
• izklāstīt fizisko aktivitāšu īpatnības senioriem;
• pastāstīt par fiziskām aktivitātēm sportistiem ar veselības novirzēm un veselības stāvokļiem, kādos sporta veidos nodarbības ir aizliegtas;
• interpretēt veselību veicinošā treniņa pamatprincipus, to pielietošanu veselības sporta nodarbībās;
• nosaukt fiziskās slodzes regulēšanas pamatprincipus vingrojumu kompleksā;
• zināt metodiskos norādījumus pareiza vingrojuma izpildei, kļūdu novēršanu, elpošanu vingrojuma izpildē;
• raksturot stiepšanās vingrinājumu pielietojumu nodarbībā;
• izklāstīt vingrojumu pielietojumu secību veidojot vingrojumu programmas;
• analizēt vadītās nodarbības.

Prasmes

• izmantot aerobos, spēka un lokanības vingrinājumus veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei;
• izvēlēties un ieteikt piemērotākos vingrinājumus, slodzes apjomu un intensitāti, dažādus nodarbību veidus;
• izstrādāt vienkāršu veselības sporta treniņa programmu dažāda vecuma cilvēkiem, atkarībā no veselības stāvokļa, fiziskās sagatavotības un mērķiem, izmantojot galvenos veselības sporta treniņa pamatprincipus;
• vadīt vingrošanas kompleksus ar dalīto un plūsmas metodi;
• pielietot dažādus vingrojumus ar savu svaru un vingrošanas inventāru;
• pielietot spēka un stiepšanās vingrojumus ķermeņa muskulatūrai;
• prast izskaidrot vingrojumu pareizu izpildi un elpošanu vingrojuma laikā;
• izstrādāt un aprakstīt vingrošanas kompleksus.

Kompetences

Izstrādāt rekomendācijas fiziskai aktivitātei un nodarbību plānu dažāda vecuma klientiem, atkarībā no veselības stāvokļa, fiziskās sagatavotības un mērķiem, izmantojot galvenos veselības sporta treniņa pamatprincipus. Izglītot un pārliecināt klientus par fizisko vingrinājumu nepieciešamību un lomu mūsdienās. Ieteikt un pielietot savā profesionālajā praktiskajā vidē atbilstošus vingrojumus, klientu fiziskās aktivitātes, sagatavotības un veselības uzlabošanā. Izskaidrot kustības un vingrojumu pareizu tehnisko izpildījumu, sniedzot atbilstošus metodiskos norādījumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFF2BakalaursObligātsIrēna Upeniece, Anita Gauruča, Maruta Hoferte, Indra Vīnberga
Fizioterapija, RFF4BakalaursObligātsAnita Gauruča, Maruta Hoferte, Indra Vīnberga, Irēna Upeniece, Voldemārs Arnis
Fizioterapija, RFFN2BakalaursObligātsVoldemārs Arnis, Anita Gauruča, Indra Vīnberga
Fizioterapija, RFFN10BakalaursObligātsAnita Gauruča, Indra Vīnberga
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFF1BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFF3BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFFN1BakalaursObligāts