Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilva Skulte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Sniegt pārskatu par starptautisko attiecību problemātiku, tās vēsturisko attīstību un perspektīvām 21. gadsimta ģeopolitiskā kontekstā; sniegt pārskatu par dažādām sociālām, reliģiskām un etniskām identitātēm, kas veido kultūru dažādību mūsdienu globalizētas sabiedrības ietvaros; sniegt priekšstatu par starpkultūru izglītības problemātiku.

Priekšzināšanas

Sociālās teorijas.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie pārzina starptautisko attiecību problēmas mūsdienu pasaulē un teorijas to skaidrojumam.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā maģistranti prot prasmīgi veidot komunikāciju ar citu tautu un kultūru pārstāvjiem, pārzinot kultūratšķirību nozīmi un problēmu pārvarēšanas metodes.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie kompetenti komunicē (t.sk. profesionālajā darbā, organizācijās) starpkultūru vidē, ņemot vērā kultūru atšķirības, atšķirīgos politiskos kontekstus un tolerances principus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Komunikācija un mediju studijas, KMM2MaģistrsIerobežota izvēleMarkus Hermann Meckl