Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģija

Mērķis

Paplašināt un padziļināt studentu zināšanas par notikušo un notiekošo valstu un reģionālajā attīstības jomā; sniegt ieskatu attīstības diskursa vēsturē; attīstīt studentos kritisku analītisku pieeju attīstības jautājumiem.

Priekšzināšanas

priekšzināšanas sociālajās zinātnēs un sociālajā antropoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

par attīstības jēdzienu, diskursu un teorijām; par Rietumu un Austrumu attiecībām, par antropologu lomu attīstības laukā; par konkrētiem attīstības projektiem; par nabadzības, „atpalicības”, resursu pārvaldīšanas, politikas, varas, globalizācijas u.c. ar attīstību saistītu dimensiju mijiedarbību.

Prasmes

kritiski izprast attīstības problemātiku; analizēt attīstības projektu sekas un to veiksmes vai neveiksmes cēloņus; izprast un analizēt „atpalicības” un „attīstības” cēloņus; izmantot antropoloģijas teorijas un metodes attīstības problemātikas analizēšanā.

Kompetences

spēj radoši pielietot iegūtās zināšanas nestandarta situācijās, pielietot tās aktuālu problēmu risināšanā

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālā antropoloģija, SAM2MaģistrsIerobežota izvēle