Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Jānis Ievītis
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Krimināltiesības

Mērķis

Sniegt zināšanas par tiesību aizsardzības iestādēm Latvijā, to institucionālo piekritību, funkcijām. Izkopt studējošo zināšanas, prasmes un iemaņas "Tiesību aizsardzības iestādes" studiju kursa jomā atbilstoši paredzētajiem studiju rezultātiem.

Priekšzināšanas

Eiropas Savienības tiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Students zina tiesību aizsardzības iestādes, to funkcijas un lomu, institucionālo hiearhiju, spēj parādīt raksturīgās pamata un specializētas zināšanas par tiesību aizsardzības iestādēm un šo zināšanu kritisku izpratni, pārzina nozares attīstības tendences.

Prasmes

Students prot analizēt, sintezēt un izvērtēt, izvēlēties atbilstīgo tiesību aizsardzības iestādi konkrētas problēmas risinājumam, spēj pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. Students spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus tiesību aizsardzības iestāžu jomā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.

Kompetences

Students spēj patstāvīgi vai darba grupu ietvaros rast risinājumu attiecīgajiem faktiskajiem apstākļiem, patstāvīgi pilnveidot savas prasmes, patstāvīgi atlasīt un apstrādāt darba uzdevumu izpildīšanai nepieciešamo juridisko informāciju. Students spēj pieņemt lēmumus un risināt problēmas.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne3BakalaursIerobežota izvēleAldis Lieljuksis
Tiesību zinātne2BakalaursIerobežota izvēleUldis Bēniņš
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne2BakalaursIerobežota izvēleJānis Ievītis