Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Ojārs Teteris
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Tiesu medicīna

Mērķis

Sniegt zināšanas par tiesu medicīnas iespējām noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un veicināt praktiskās iemaņas šo iespēju izmantošanā kriminālprocesa ietvaros.

Uzdevumi:
1. Veicināt studentu izpratni par līķa apskati un tās īpatnībām notikuma vietā;
2. Veicināt studentu izpratni par tiesu medicīniskās ekspertīzes noteikšanas kārtību, īpatnībām un risināmajiem jautājumiem;
3. Veicināt studentu izpratni par dažāda veida miesas bojājumu morfoloģiju, to rašanās mehānismu. Attīstīt studējošo prasmes orientēties Latvijas tiesību normatīvajos aktos.

Priekšzināšanas

Priekšzināšanas nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Students apguvis tiesu medicīnas pamatzināšanas; studentam ir zināšanas par līķa apskati notikuma vietā, atbilstoši nāves iestāšanās iemeslam; studentam ir zināšanas par miesas bojājumu rašanās mehānismu; studentam ir zināšanas tiesu medicīnas ekspertīzes noteikšanai.

Prasmes

Prasme patstāvīgi veikt līķa apskati notikuma vietā dažādu noziedzīgu nodarījumu gadījumos; prasme noteikt un analizēt miesas bojājumu rašanās mehānismu; prasme noteikt tiesu medicīnas ekspertīzi; prasme analizēt tiesu. medicīnas eksperta atzinumu.

Kompetences

Spēj patstāvīgi veikt līķa apskati notikuma vietā dažādu noziedzīgu nodarījumu gadījumos; spēj noteikt un analizēt miesas bojājumu rašanās mehānismu; spēj noteikt tiesu medicīnas ekspertīzi; spēj analizēt eksperta atzinumā fiksētos rezultātus.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.