Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs: Ilze Bērziņa-Ruķere
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar policijas struktūrvienību darba organizācijas specifiku un kompetenci sadarbojoties ar iedzīvotājiem.
Uzdevumi: veidot praktiskas iemaņas komunikācijā ar situācijās iesaistītajām pusēm, citām valsts un pašvaldību iestādēm, dažādām iedzīvotāju grupām.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas par policijas darbu.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par uz sabiedrību vērsta policijas darba metodēm Latvijā un ārvalstīs.

Prasmes

Prasmes pielietot šīs metodes ikdienas policijas darbā, iemaņas izmantot iegūtos rezultātus darba plānošanai un noziedzības mazināšanai.

Kompetences

Spēj pildīt noteiktos pienākumus atbilstīgi izteiktajām prasībām darbam ar sabiedrību.

Plānojums

Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs7BakalaursIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs7BakalaursIerobežota izvēleIlze Bērziņa-Ruķere
Policijas darbs7BakalaursIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs7BakalaursIerobežota izvēleIlze Bērziņa-Ruķere
Policijas darbs7BakalaursIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs7BakalaursIerobežota izvēleIlze Bērziņa-Ruķere
Policijas darbs7BakalaursIerobežota izvēle