Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Gundega Rudzīte-Aņiščenko
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija; Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Uzturzinātne

Mērķis

Sistematizēt un klasificēt izvērstas un zinātniski pamatotas zināšanas uzturmācībā, ņemot vērā jaunākos un aktuālākos pētījumus uzturzinātnē. Saprast cilvēka uztura iespējas dažādos fizioloģiskos stāvokļos, slimību profilaksē un ārstēšanā. Izglītības procesa rezultātā dot precīzas zināšanas par bērnu, pieaugušo, grūtnieču, zīdītāju, vecu cilvēku uzturu. Dot zināšanas par dažādu slimību grupu un slimību patoģenēzi un to saistību ar uzturu, kā arī nepieciešamās diētas šo slimību ārstēšanā. Formulēt zināšanas par aptaukošanās slimības ārstēšanu no praktiskā diētas ārsta viedokļa un pieredzes, dot izpratni par svara samazinošām diētām gan no vēsturiskā aspekta, gan mūsdienu viedokļa, dot vērtējumu un kritiku populārākajām dietām, izceļot uz pierādījumiem balstītas medicīnas nozīmi. Prast novērtēt nepieciešamās uztura pārvērtības laika gaitā, ieteicamās uztura normas dažādās vecuma grupās Latvijā un pasaulē.

Priekšzināšanas

Anatomijas, normālās un patoloģiskās fizioloģijas un ķīmijas zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūs pamatzināšanas par uzturmācības un uzturzinātnes vēsturi, attīstību un jaunākajiem sasniegumiem, zināšanas par uzturvielām, to raksturojumu, uztura terapijas ieteikumiem veselam un slimam indivīdam dažādos fizioloģiskos stāvokļos un slimību profilaksē un ārstēšanā, pārzinās informāciju par uzturvielām, to saistību ar dažādiem fizioloģiskajiem stāvokļiem un gada gājumiem, uzturu dažādu slimību gadījumos un pratīs individuāli analizēt ēdienkartes, kas gala vērtējumā tiks pārbaudīts ar ieskaites testu.

Prasmes

Definēt un atpazīt profilaksi un ārstēšanu, pārzinot uzturvielu ķīmisko uzbūvi un ietekmi uz cilvēka veselību. Sastādīt ēdienkarti, ņemot vērā veselīga uztura ieteikumus veselam un slimam indivīdam; izprast dažādu uztura vielu deficīta stāvokļus un iespēju tos novērst.

Kompetences

Pārliecinošas zināšanas par veselīgu uzturu un tā pielietojumu veselam un slimam indivīdam.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF4BakalaursObligātsLiene Sondore, Zane Timpare, Gundega Rudzīte-Aņiščenko
Māszinības, ĀSNMZF4BakalaursObligātsMāra Grundmane, Gundega Rudzīte-Aņiščenko