Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Daiga Behmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Veselības vadība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika; Ekonomikas teorija

Mērķis

Kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par veselības tehnoloģiju novērtēšanu un to nozīmi veselības aprūpes sistēmas resursu plānošanā un efektīvā izlietošanā. Kurss balstīts uz pierādījumiem balstītas medicīnas principiem un to realizāciju lēmumu pieņemšanā par veselības aprūpes resursu ieguldījumu. Kursa ietvaros studenti apgūs veselības tehnoloģiju novērtēšanas metodes, veiks praktisku tehnoloģiju klīnisko un ekonomisko novērtēšanu, apgūs rezultātu interpretāciju un analīzi.

Priekšzināšanas

Ekonomikas pamatzināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Students iegūst zināšanas par:
• veselības tehnoloģiju novērtēšanas principiem un pielietojumu
• veselības tehnoloģiju novērtēšanas metodēm
• uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu veselības tehnoloģiju jomā

Prasmes

Students iegūst prasmes:
• Izvēlēties un pielietot konkrētas ekonomiskās novērtēšanas metodes
• Aprakstīt un izmērīt tehnoloģiju klīnisko rezultātu
• Identificēt, izmērīt un novērtēt ar tehnoloģiju saistītās izmaksas
• Veikt veselības tehnoloģiju salīdzinošo analīzi
• Novērtēt veselības tehnoloģiju izmaksu efektivitāti un aprēķināt izmaksu efektivitātes pieauguma koeficientu

Kompetences

Students iegūst kompetences
• Pamatot sistēmiskas pieejas nepieciešamību veselības tehnoloģiju novērtēšanā
• Pamatot veselības tehnoloģiju ekonomiskās novērtēšanas nozīmību
• Pamatot konkrētu veselības ekonomikas metožu izvēli un pielietošanu
• Kritiski novērtēt konkrētu veselības tehnoloģiju pielietošanas nepieciešamību

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības vadība, VVM 2MaģistrsObligātsDaiga Behmane, Olav Goetz
Veselības vadība, VVMeng 2MaģistrsObligāts