Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Una Veseta
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta teorija un vēsture

Mērķis

Sniegt studējošajiem zināšanas par fiziskās veselības rekomendācijām, tās aprūpi un organizāciju mūsu valstī. Kā arī zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai efektīvi spētu novērtēt veselības un fizisko sagatavotību.

Priekšzināšanas

Jēdzieni par cilvēka anatomiju, veselību, tās aprūpi un fizisko aktivitāti.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju priekšmeta apguves studējošais spēs:
- izskaidrot fiziskās veselības jēdzienu;
- raksturot EUROFIT metodi un tās izmantošanu skolēnu, sportistu un pieaugušo fiziskās sagatavotības novērtēšanā;
- raksturot kardiovaskulārās sistēmas novērtēšanu ar dažādām metodēm un aktuālākos izvērtēšanas testus;
- raksturot muskuloskeletālās sistēmas novērtēšanu ar dažādām metodēm un aktuālākos izvērtēšanas testus;
- raksturot ķermeņa kompozīcijas novērtēšanu ar tauku kroku un bioimpedances metodi;
- raksturot aerobo un anaerobo spēju novērtēšanu ar dažādām metodēm un aktuālākos izvērtēšanas testus.

Prasmes

Pēc sekmīgas studiju priekšmeta apguves studenti pratīs:
- izmantot EUROFIT metodi fiziskās sagatavotības novērtēšanā un izvērtēt rezultātus;
- pielietot vienkāršakās kardiovaskulārās sistēmas novērtēšanas metodes un izskaidrot rezultātus;
- pielietot vienkāršākās muskuloskeletālās sistēmas novērtēšanas metodes un izskaidrot rezultātus;
- pielietot ķermeņa kompozīcijas novērtēšanas metodes un izskaidrot rezultātus;
- pielietot vienkāršākās aerobo un anaerobo spēju novērtēšanas metodes un izskaidrot rezultātus.

Kompetences

Iegūtās prasmes un kompetences ļaus orientēties veselības un fiziskās sagatavotības rekomendācijās, novērtēšanas metodēs dažādās ķermeņa sistēmās, kā rezultātā varēs izstrādāt un pielāgot individuālus treniņu plānus gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, gan profesionāliem sportistiem, turklāt iegūtās zināšanas ļaus pamanīt arī iespējamos veselības riskus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sports, VSNpz6BakalaursObligātsSvens Vilks