Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 0
Kursa vadītājs:Ingrīda Tambora
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu

Mērķis

Sniegt studējošajiem zināšanas par fiziskās veselības aprūpi un organizāciju mūsu valstī, fiziskās sagatavotības noteikšanas metodēm un izvērtēšanu.

Priekšzināšanas

Jēdzieni par cilvēka anatomiju, veselību, tās aprūpi un fizisko aktivitāti.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju priekšmeta apguves studējošais spēs:
- izskaidrot fiziskās veselības jēdzienu;
- raksturot EUROFIT metodi un tās izmantošanu skolēnu, sportistu un pieaugušo fiziskās sagatavotības novērtēšanā,
- nosaukt skolēnu sadalījumu medicīniskās grupās mērķtiecīgai sporta nodarbību vadīšanai,
- izklāstīt par skolēnu fiziskajiem rādītājiem Latvijā;
- raksturot ķermeņa kompozīcijas novērtēšanu ar bioimpedances metodi.

Prasmes

Pēc sekmīgas studiju priekšmeta apguves studenti pratīs:
- izmantot EUROFIT metodi fiziskās sagatavotības novērtēšanā un izvērtēt rezultātus,
- pielietot bioimpedances metodi un izskaidrot rezultātus.

Kompetences

Iegūtās prasmes un kompetences ļaus orientēties fiziskās sagatavotības novērtēšanas metodēs, ķermeņa kompozīcijas novērtēšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sports, VS5BakalaursObligātsSandra Rozenštoka