Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Helēna Kārkliņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Radīt topošajiem „Veselības komunikācijas” maģistriem izpratni par dzīvībai svarīgo funkciju regulācijas mehānismiem un to traucējumiem organismā; veidot zināšanu bāzi, lai spētu pieņemt pareizu lēmumu sabiedrības izglītošanai par veselības veicināšanas jautājumiem, kā arī iespējas veiksmīgi konkurēt darba tirgū.

Priekšzināšanas

Anatomijas, bioloģijas un normālās fizioloģijas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti zinās:
• cilvēka ķermeņa pamatuzbūvi un dzīvībai svarīgās funkcijas;
• vecumposmu fizioloģijas un konstitucionālā tipa jēdzienus;
• šūnu un audu normālas un patoloģiskas augšanas atšķirības;
• jēdzienus "veselība un slimība, patoloģisks process";
• biežāko asinsrites un elpošanas sistēmu slimību patoģenēzi; hipoksijas ietekmi uz audiem;
• biežāko endokrīno slimību patoģenēzi; cukura diabēta riska faktorus;
• iekšējās un ārējās vides ietekmi uz cilvēka organisma sistēmām; pazeminātas un paaugstinātas temperatūras ietekmi un izpausmes;
• imūnsistēmas darbības pamatmehānismus un alerģisko reakciju attīstību;
• kā norit organisma kompensatorās un pielāgošanās reakcijas; psihoemocionālā un somatiskā stresa cēloņus;
• kā skaidrot slimību pamatsimptomus un gaitu, pamatojoties uz patoloģiskām izmaiņām;
• kā identificēt cilvēka ķermeņa augšanas izmaiņas salīdzinājumā ar normu – samazinātu un palielinātu barojumu;
• diagnostikas pamatmetodes un ārstēšanas pamatprincipus;
• kā tiek veidoti medicīniski termini.

Prasmes

Studējošie:
• izpratīs galveno organisma sistēmu uzbūvi, darbību un savstarpējo saistību;
• identificēs audu un orgānu patoloģiju salīdzinājumā ar normu, pamatojoties uz diagnostikas pamatmetodēm;
• argumentēti skaidros slimību simptomus un gaitu, pamatojoties uz tipveida patoloģiskām izmaiņām;
• sapratīs, veidos, kā arī pareizi lietos medicīniskus terminus.

Kompetences

Studējošie:
• izvērtēs un analizēs iekšējās un ārējās vides ietekmi uz cilvēka organisma sistēmām dažādos vecumos;
• izpratīs organisma kompensatorās un pielāgošanās reakcijas atkarībā no apkārtējās vides ietekmēm;
• diskutēs par veselīga dzīvesveida nepieciešamību, pamatojoties uz organisma funkciju izmaiņām;
• argumentēti diskutēs par veselības riska faktoriem.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības komunikācija, VKM1MaģistrsIerobežota izvēle