Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Kristīne Vende-Kotova
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija; Ārstniecība; Sporta treneris; Veselības vadība; Dzīvās dabas zinātnes; Medicīnas pakalpojumi; Socioloģija; Medicīnas tehnoloģijas; Tiesību zinātne; Vadībzinātne; Politikas zinātne; Personu un īpašuma aizsardzība; Zobārstniecība; Bioloģija; Pedagoģija; Civilā un militārā aizsardzība; Sociālā antropoloģija; Farmācija; Tirgzinības un reklāma; Psiholoģija; Tiesību zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Sabiedrības veselība; Komunikācijas zinātne; Māszinības; Klīniskā farmācija; Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Vispārīgā psiholoģija

Mērķis

Sniegt iespēju studējošajiem apgūt zināšanas un izveidot izpratni par veselības uzvedību, tās teorijām, modeļiem un psihoemocionālo pašregulāciju, lai izmantotu profesionālajā darbā.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie salīdzina un izvērtē dažādus veselības uzvedības modeļus un teorijas; nosauc stresa fiziskās un emocionālās izpausmes un stresa iespējamās sekas; analizē veselību veicinošu un kompromitējošu uzvedību, izprot veselīga dzīvesveida lomu un nozīmi; studējošiem ir izpratne par uzvedības izmaiņu modeļiem.

Prasmes

Studējošie lieto studiju kursā apgūto terminoloģiju, pielieto zināšanas, lai izvērtētu indivīda veselības uzvedību un formulētu veselību sekmējošas uzvedības mērķus; pielieto veselības uzvedības teorijas un modeļus veselības uzvedības plānošanā un veicina veselības uzvedības attīstību.

Kompetences

Studenti izvērtē veselības uzvedību un formulē uz veselību orientētas uzvedības mērķus; studējošie spēj zinātniski pamatot veselības uzvedības veicināšanu izvirzītajiem mērķiem, pamatojoties uz veselības uzvedības teorijām un modeļiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi, C-kursi 2Free choice
Veselības sports, VS5BakalaursIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi, C-kursi 1Free choice