Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Lelde Lapiņa
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Veidot izpratni par mūsdienu vides tiesību un aizsardzības problēmām un to risināšanas iespējām.

Uzdevumi:
- saprast cilvēka lielo ietekmi uz dabas norisēm un nepieciešamību mainīt līdzšinējo attieksmi pret dabu; tajā skaitā vides aizsardzību;
- apzināties, cik svarīgi katram aktīvi piedalītie vides aizsardzības pasākumos, negaidot, ka viņa vietā to izdarīs kāds cits.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa apguves, studentiem būs zināšanas par vides politikas līdzekļiem un vides aizsardzības principiem, cilvēka tiesībām uz labvēlīgu vidi saturu un subjektu, vides aizsardzības un teritorijas plānošanas aspektiem, ietekmes uz vidi novērtējumu un tā pielietojumi.

Prasmes

Studenti veicot pastāvīgos darbus apgūst prasmes orientēties vides tiesību normatīvajos aktos, tos piemērot konkrētās situācijās un interpretēt. Izprot vides tiesību principus un to pielietošanas kopsakarības.

Kompetences

Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas vides aizsardzības jomā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.